Plan zuzentzailea - NILSA

NILSA

PLAN ZUZENTZAILEA

Lidergoan eta zerbitzu publikoan oinarrituta, Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren 2019-2030 Nafarroako Plan Zuzentzaileak hornidura eta saneamendua benetako hiri-proiektu integral bihurtzea planteatzen du; horretarako, kontsumo moderatu eta jasangarriak bideratu eta ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena eragin nahi du.

Hona hemen hiri-erabilerako uraren ziklo integrala azaltzen duen eskema erraza. Bi araztegi-mota daude: bata, edateko uren araztegia, eta bestea, hondakin uren araztegia. Altako eta bajako hornidura eta saneamendua ere askotan jasotzen dira planean, eta zer diren azaltzea beharrezkoa iruditzen zaigu. 


Altako hornidura: baliatutako iturritik (urtegia, putzua, presa...) hartu ondoren, ura araztegi edo biltegiraino eramatea.     
  
Bajako hornidura: araztu ondoren, ura erabiltzaileen txorrotaraino eramatea.   
 
Bajako saneamendua: hondakin-urak sortzen diren tokian (etxeak, industriak, etab) hartu eta udal-estolderian barna bideratzea.   
 
Altako saneamendua: hondakin-urak udal-estolderiatik kolektore orokorren sarera eramatea (kolektore horiek araztegiraino eramaten dituzte  hondakin-urak).

2021 MEMORIA

Fitxategi deskargagarrian, 2021i dagokion memoria osoa dago (2019ko eta 2020ko datuak barne). Planaren lehen memoria da; haren adierazleak geroago laburtu dira, denboran zehar izan duen bilakaera ikusteko. Dokumentu osoak ia 200 orrialde ditu; tauletako adierazleak memorian daude, baina laburtuta. 

JARRAIPENA ADIERAZLEZ ADIERAZLE

1 adierazlea. Hornidurarako hartutako bolumena

Adierazleak Nafarroan hornidurarako hartutako bolumen osoa neurtzen du, hektometro kubikoan urteko adierazita (hm3/urte).

ALTAN KENDUTAKO BOLUMENA (2020. urtea)

ALTAN KENDUTAKO BOLUMENA (2020. urtea)

EREMUAK ALTAKO KONTSUMOA
Bidasoa 2.019.520
Urumea, Leitzaran, Araxes 595.497
Baztan 2.247.116
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 2.365.425
Sakana 4.382.144
Iruñerria 30.005.150
Erdialdeko Pirinioak 754.673
Zaraitzu 436.289
Erronkari 314.563
Irati 1.184.314
Aragoi Garaia 1.446.195
Jurramendi 10.203.906
Errezu 1.859.323
Nafarroako kanala 7.432.149
Hegoaldea 11.299.055
Guztira 76.545.318

2 adierazlea. Kontsumoak tipologiaz tipologia

Erakunde eskudunek tipologia hauen arabera neurtu beharko lituzkete kontsumoak:
 

  • Etxeko kontsumoa.
  • Kontsumo komertziala, industriala edo parekagarria.
  • Kontsumo instituzionalak.
  • Abeltzaintzako kontsumoak.
  • Altako galerak.
  • Erregistratu gabeko ura.

 
Lehen taulan, goian aipatutako kontsumoak ageri dira, 1988ko Hornidurarako Plan Zuzentzaileak ezarritako eremuz eremu bereizita. Hala ere, abeltzaintzako, erakundeetako eta bestelako kontsumoen datuak ezin direnez bereizi, kopuru bakar batean jaso dira (Beste batzuk) hiru mota horiek. Bestalde, kontsumo horiek azken bost urteetako (2016/2020) batezbestekoa dira; horrela, Plan Zuzentzaileko datuekin konparatu daitezke.

Bigarren taulan, aldiz, erregistratu gabeko uraren (EGU) bilakaera ageri da, 2011-2015 eta 2016/2020 aldiak konparatuta. Azkenik, hirugarren taulan, eremuetako kontsumoak tipologiaz tipologia ageri dira, 2020. urtekoak.

KONTSUMOAK TIPOLOGIAZ TIPOLOGIA

KONTSUMOAK TIPOLOGIAZ TIPOLOGIA

EREMUAK Alta 2016- 2020 Ur-biltegia 2016- 2020 Altako galerak Etxekoa 2016-20 Industriala 2016- 20 Beste batzuk EGU
Bidasoa 2.163.636 2.096.655 3,1% 643.106 180.684 13.838 61,3%
Urumea, Leitzaran, Araxes 587.449 570.339 2,9% 271.648 22.701 0 49,9%
Baztan 2.221.216 2.138.739 3,7% 383.483 200.116 272.126 61,5%
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 2.347.836 2.285.903 2,6% 321.543 283.291 398.737 57,3%
Sakana 4.142.180 4.052.730 2,2% 858.377 333.475 237.506 65,5%
Iruñerria 30.148.226 30.142.614 0,02% 15.446.878 5.707.807 5.837.983 10,5%
Erdialdeko Pirinioak 740.801 717.182 3,2% 161.763 85.293 13.096 64,9%
Zaraitzu 429.214 413.578 3,6% 103.981 30.866 11.959 65,8%
Erronkari 290.322 276.944 4,6% 95.067 10.866 655 63,3%
Irati 1.211.805 1.181.101 2,5% 368.692 88.670 59.482 57,3%
Aragoi Garaia 1.451.924 1.168.501 19,5% 379.477 104.982 1.613 66,5%
Jurramendi 10.115.417 9.442.739 6,7% 2.770.890 2.671.358 711.588 39,2%
Errezu 1.997.363 1.509.509 24,4% 603.737 124.475 118.327 57,6%
Nafarroako kanala 7.153.766 6.835.470 4,4% 2.092.262 1.026.167 352.271 51,5%
Hegoaldea 11.676.841 11.154.134 4,5% 3.772.873 3.307.114 850.523 32,1%
Guztira 76.677.995 73.986.136 3,5% 28.273.779 14.177.864 8.879.703 33,1%
ERREGISTRATU GABEKO URA (EGU): 2011-2015 ETA 2016-2020

ERREGISTRATU GABEKO URA (EGU): 2011-2015 ETA 2016-2020

Eremuak 2011-2015 2016-2020 Aldea
Bidasoa 63,1% 61,3% 1,8%
Urumea, Leitzaran, Araxes 62,0% 49,9% 12,1%
Baztan, Urdax, Zugarramurdi 60,0% 61,5% -1,5%
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 51,9% 57,3% -5,4%
Sakana 65,2% 65,5% -0,3%
Iruñerria 13,1% 10,5% 2,7%
Erdialdeko Pirinioak 59,6% 64,9% -5,3%
Zaraitzu 63,5% 65,8% -2,3%
Erronkari 52,0% 63,3% -11,3%
Irati 65,8% 57,3% 8,4%
Aragoi Garaia 59,4% 66,5% -7,1%
Jurramendi 36,2% 39,2% -3,0%
Errezu 38,1% 57,6% -19,5%
Nafarroako kanala 56,3% 51,5% 4,8%
Hegoaldea 36,4% 32,1% 4,3%
Guztira 33,9% 33,1% 0,8%
KONTSUMOAK TIPOLOGIAZ TIPOLOGIA, GALEREN EHUNEKOA (2020. urtea)

KONTSUMOAK TIPOLOGIAZ TIPOLOGIA, GALEREN EHUNEKOA (2020. urtea)

Eremuak Altako kontsumoa 2020 Ur-biltegiko kontsumoa 2020 Altako galera % Etxeko kontsumoa 2020 Industriako kontsumoa 2020 Beste kontsumo batzuk 2020 % EGU
Bidasoa 2.019.520 1.954.123 3,24% 706.319 203.807 4.788 54,7%
Urumea, Leitzaran, Araxes 595.497 577.897 2,96% 269.057 22.561 0 51,0%
Baztan 2.247.116 2.148.249 4,40% 379.353 205.066 274.881 61,8%
Larraun 2.365.425 2.276.228 3,77% 372.499 247.511 463.930 54,2%
Sakana 4.382.144 4.287.162 2,17% 910.001 138.432 546.866 63,6%
Iruñerria 30.005.150 29.998.019 0,02% 16.403.182 5.013.922 5.325.395 10,9%
Erdialdeko Pirinioak 754.673 728.263 3,50% 168.751 84.066 13.071 64,8%
Zaraitzu 436.289 411.089 5,78% 105.887 536 38.464 66,8%
Erronkari 314.563 291.226 7,42% 76.791 8.082 896 72,7%
Irati 1.184.314 1.135.483 4,12% 378.162 76.556 51.803 57,2%
Aragoi Garaia 1.446.195 1.196.814 17,24% 385.474 86.743 3.430 67,1%
Jurramendi 10.203.906 9.506.586 6,83% 2.937.626 2.724.383 673.667 37,9%
Errezu 1.859.323 1.621.751 12,78% 634.069 119.270 185.609 49,5%
Nafarroako kanala 7.432.149 7.088.672 4,62% 2.181.988 1.074.121 372.564 51,2%
Hegoaldea 11.299.055 10.967.898 2,93% 4.020.048 3.096.859 897.915 29,1%
Orokorra guztira 76.545.318 74.189.458 3,1% 29.929.208 13.101.914 8.853.278 32,2%

3 adierazlea. Etxeko hornidura biztanleko eta eguneko

Etxeko kontsumorako hornidura kalkulatzen da, litroan biztanleko eta eguneko adierazita Balioa kontzeju, udalerri, eremu eta eskualdeka bereizi ahalko da, eta Nafarroako globala kalkulatuko da. Balioa, 2011-2015 aldian, 118 litro inguru zen biztanleko eta eguneko. Egunean 120 litro pertsonako baino gehiago ez izatea ezarri zen helburu. Taulek denbora-tarteka.erakusten dute bilakaera. 

ETXEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO

ETXEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO

Eremuak l/bizt./egun Etxekoa 2016-2020 % Biztanleria
Bidasoa 131,5 2,0%
Urumea, Leitzaran, Araxes 150,4 0,7%
Baztan 116,4 1,4%
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 142,9 0,9%
Sakana 116,1 3,1%
Iruñerria 112,5 56,9%
Erdialdeko Pirinioak 169,2 0,4%
Zaraitzu 193,3 0,2%
Erronkari 204,3 0,2%
Irati 166,4 0,9%
Aragoi Garaia 132,0 1,2%
Jurramendi 123,4 9,3%
Errezu 140,0 1,8%
Nafarroako kanala 118,7 7,3%
Hegoaldea 114,6 13,6%
Guztira 117 100%
BATEZ BESTEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO (2011-2015) (2016-2020)

BATEZ BESTEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO (2011-2015) (2016-2020)

Eremuak 2011-2015 2016-2020 Aldea
Bidasoa 457,8 442,5 3,3%
Urumea, Leitzaran, Araxes 451,0 325,1 27,9%
Baztan 680,5 674,2 0,9%
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 1056,2 1043,2 1,2%
Sakana 575,6 560,1 2,7%
Iruñerria 241,2 219,5 9,0%
Erdialdeko Pirinioak 496,5 774,7 -56,0%
Zaraitzu 701,1 797,8 -13,8%
Erronkari 553,2 623,8 -12,8%
Irati 514,5 546,8 -6,3%
Aragoi Garaia 461,3 505,2 -9,5%
Jurramendi 400,1 450,4 -12,6%
Errezu 350,2 463,2 -32,3%
Nafarroako kanala 436,2 405,8 7,0%
Hegoaldea 364,2 354,8 2,6%
Guztira 329,05 317,7 3,4%
BATEZ BESTEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO (2020. urtea)

BATEZ BESTEKO HORNIDURA BIZTANLEKO ETA EGUNEKO (2020. urtea)

Eremuak l/bizt./egun Etxekoa 2020 % Biztanleria
Bidasoa 144,5 2,0%
Urumea, Leitzaran-Araxes 148,9 0,7%
Baztan 115,1 1,4%
Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz 165,5 0,9%
Sakana 123,1 3,1%
Iruñerria 119,4 56,9%
Erdialdeko Pirinioak 176,5 0,4%
Zaraitzu 196,8 0,2%
Erronkari 165,0 0,2%
Irati 170,6 0,9%
Aragoi Garaia 134,1 1,2%
Jurramendi 130,8 9,3%
Errezu 147,1 1,8%
Nafarroako kanala 123,8 7,3%
Hegoaldea 122,1 13,6%
Orokorra guztira 124,0 100%

4 adierazlea. Sistemaren kontsumo energetikoak eta BEG isuriak

Plana egitean, hiri-erabilerako uraren ziklo integraleko sistemaren kontsumo energetikoa eta berotegi-efektua eragiten duten gasen emisioak (BEG) kalkulatzea proposatu zen, honela bereizita: altako hornidura, bajako hornidura, altako saneamendua eta azterketa, eta bajako saneamendua. Adierazleaen barruan, energia berriztagarrien bidez egiten den kontsumoaren ehunekoa kalkulatzen da.

KONTSUMO ENERGETIKOA ETA BEG-EN EMISIOAK

KONTSUMO ENERGETIKOA ETA BEG-EN EMISIOAK

Eremua KWh Altako hornidura kWh/m³ Altako hornidura % EB Altako hornidura KWh Bajako hornidura % EB Bajako hornidura kWh Altako eta bajako saneamendua % EB Altako eta bajako saneamendua kWh Energia guztira
Bidasoa 236.026 0,1 97% 76.865 100% 652.410 0% 965.301
Urumea, Leitzaran, Araxes 11.092 0,0 100% 174.411 0% 185.503
Baztan 85.771 0,0 150.085 0% 235.856
Larraun 139.432 0,1 10% 238 100% 216.343 0% 356.013
Sakana 182.748 0,0 246 956.911 0% 1.139.905
Iruñerria 3.088.136 0,1 100% 186 12.588.577 100% 15.676.899
Erdialdeko Pirinioak 2.735 106.455 0% 109.190
Zaraitzu 29.044 0,1 74.172 0% 103.216
Erronkari 46.226 0,2 98.075 0% 144.301
Irati 122.860 0,1 377.728 0% 500.588
Aragoi Garaia 1.411.596 1,0 0% 276.129 0% 1.687.725
Jurramendi 6.923.598 0,7 3.204.398 43% 10.127.996
Errezu 364.541 0,2 76% 447.666 0% 812.207
Nafarroako kanala 1.619.815 0,2 2.815.495 0% 4.435.310
Hegoaldea 5.543.641 0,5 100% 392.203 100% 4.551.187 0% 10.487.031
Guztira 19.804.526 0,3 46% 472.473 99% 26.690.040 52% 46.967.041
KONTSUMO ENERGETIKOA ALTAKO SANEAMENDUAN (2016-2020)

KONTSUMO ENERGETIKOA ALTAKO SANEAMENDUAN (2016-2020)

Eskuduna Altako saneamendua - KWh KWh/m³
Iruñerriko Mankomunitatea 12.575.420 0,35
Jurramendiko Mankomunitatea 1.221.753 0,23
NILSA 12.845.299 0,33
Guztira 26.642.472 0,30
KONTSUMO ENERGETIKOA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EHUNEKOA (2020. urtea)

KONTSUMO ENERGETIKOA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EHUNEKOA (2020. urtea)

Eremuak KWh Altako hornidura kWh/m³ Altako hornidura % EB Altako hornidura KWh Bajako hornidura % EB Bajako hornidura kWh Altako eta bajako saneamendua %ER Altako eta bajako saneamendua kWh Energia guztira
Bidasoa 215.590 0,1 97% 74.473 100% 627.789 0% 917.852
Urumea, Leitzaran, Araxes 12.099 0,02 158.033 0% 170.132
Baztan 79.935 0,04 156.869 0% 236.804
Larraun 164.605 0,1 10% 400 100% 218.192 0% 383.197
Sakana 171.928 0,04 276 899.728 0% 1.071.932
Iruñerria 3.021.349 0,1 100% 12.959.388 100% 15.980.737
Erdialdeko Pirinioak 3.244 96.693 0% 99.937
Zaraitzu 37.119 0,1 79.260 0% 116.379
Erronkari 47.310 0,2 99.032 0% 146.342
Irati 138.443 0,1 371.399 0% 509.842
Aragoi Garaia 1.596.389 1,1 0% 328.354 0% 1.924.743
Jurramendi 6.758.853 0,7 3.315.948 40% 10.074.801
Errezu 374.211 0,2 100% 412.372 0% 786.583
Nafarroako kanala 1.830.164 0,2 2.733.699 0% 4.563.863
Hegoaldea 5.186.699 0,5 100% 383.326 100% 4.217.530 0% 9.787.555
Guztira 19.634.694 0,3 45% 461.719 99% 26.674.286 54% 46.770.699
ALTAKO SANEAMENDUAREN KONTSUMO ENERGETIKOA (2020. urtea)

ALTAKO SANEAMENDUAREN KONTSUMO ENERGETIKOA (2020. urtea)

Eskuduna Altako saneamendua - KWh KWh/m³
Iruñerriko Mankomunitatea 12.951.918 0,36
Jurramendiko Mankomunitatea 1.164.838 0,23
NILSA 12.557.185 0,32
Guztira 26.673.941 0,30

5 adierazlea. Kontsumoko uren araudiaren ez-betetzeak

Urtero kalkulatzen da kontsumoko uren edangarritasunari buruzko araudia betetzen ez duten laginen ehunekoa. Betetze-maila % 100era hurbiltzea da helburua. Adierazlearen kalkulua Nafarroako Osasun Publikoaren Institutuak hornidura-sareetan egindako analisi guztietara hedatu da.

KONTSUMOKO URA BANATZEKO SAREEN EMAITZAK (2016-2020)

KONTSUMOKO URA BANATZEKO SAREEN EMAITZAK (2016-2020)

Redes de distribución Totales Apta No apta % No apta
2016 2.387 2.169 218 9,13
2017 2.477 2.271 206 8,32
2018 2.276 2.091 185 8,13
2019 2.427 2.240 187 7,70
2020 2.301 2.129 172 7,48
Totales 2016-2020 11.868 10.900 968 8,16
KONTSUMOKO UREN AZTERKETA 2019. URTEA

KONTSUMOKO UREN AZTERKETA 2019. URTEA

Año 2019 Nº aptas % aptas Nº no aptas % no aptas Total
Mancomunadas (red) 596 97,32 16 2,68 612
No mancomunadas (red) 1.644 90,60 171 9,40 1.815
Total 2.240 92,30 187 7,70 2.427
KONTSUMOKO UREN AZTERKETA 2020. URTEA

KONTSUMOKO UREN AZTERKETA 2020. URTEA

Año 2020 Nº aptas % aptas Nº no aptas % aptas Total
Mancomunadas (red) 518 97,19 15 2,81 533
No mancomunadas (red) 1.611 91,12 157 8,88 1.768
Total 2.129 92,52 172 7,48 2.301

6 adierazlea. Araztutako bolumenak

Azken urteetan (2016-2020) batez beste fakturatutako bolumena 42.121.974 m³ izan da, eta, aldiz, 79.427.577 m³ araztu dira batez beste. Beraz, berretsi egiten da fakturatutako bolumenaren eta araztutako bolumenaren arteko aldearen arazoa. 

FAKTURATUTAKO BOLUMENAREN ETA ARAZTUTAKOAREN ARTEKO KONPARAZIOA (2016-2020)

FAKTURATUTAKO BOLUMENAREN ETA ARAZTUTAKOAREN ARTEKO KONPARAZIOA (2016-2020)

Urtea Araztutako bolumena (m³) Fakturatutako bolumena (m³) Aldea
2016 75.932.045 42.055.730 1,81
2017 73.540.565 41.219.627 1,78
2018 85.096.830 41.623.143 2,04
2019 82.309.690 42.558.644 1,93
2020 80.258.755 43.152.724 1,86
Total 397.137.885 210.609.868 1,89

7 adierazlea. Saneamendu-sistemaren gainditzeak eta gainezkatzeak

2019ko abenduaren 31 baino lehen, saneamendu-sarearen eta gainditze-sistemen ezaugarriak garatzen eta justifikatzen dituen dokumentazio teknikoa aurkeztu behar zen, bai eta euriteetan gainezkatzearen ondorioz gertatzen den kutsadura mugatzeko aurreikusitako neurri, jarduketa eta instalazioak ere. 2019. urtearen amaieran, NILSAk Tuterako hondakin-uren araztegiko gainezkatze-puntuei buruzko dokumentazio teknikoa idatzi zuen. Gainezkatzeak saihesteko ezarritako neurriak jardunbide egokien irizpideetan oinarritzen dira, irizpide horiexek erabiltzen baitira funtzionamenduan dauden saneamendu-sistemen diseinuan eta operazioan.

Bestalde, 2020ko abenduaren 31 baino lehen, zaintza-programa ezartzeko beharrezko sistemak izan behar zituzten gainezkatze-puntuetan 1290/2012 Errege Dekretuan aurreikusitako saneamendu-sistema guztiek. Taula honetan, gainezkatze-puntu guztiak ageri dira, erreferentziako herriaren arabera, araztegia, hustubidea eta sarea bereizita. Gainera, horietako zenbatek duten gainezkatze-hartzailerik eta guztiekiko portzentajea zehaztu da.

GAINDITZE- ETA GAINEZKATZE-SISTEMAK (2020. URTEA)

GAINDITZE- ETA GAINEZKATZE-SISTEMAK (2020. URTEA)

Herriak Araztegia Hustubidea Sarea Orokorra guztira Gainezkatze-hartzailea Hartzailea/Guztira
57 63 140 168 371 100 27%

8 adierazlea. Isurtzeko baimenen betetze-maila

Adierazleak isurtzeko baimenak islatzen ditu haien titularraren arabera. 

ISURTZEKO BAIMENAK

ISURTZEKO BAIMENAK

Baimenaren titularra Baimendu egokia % Baimendu egokia Baimendu ez egokia Ez baimendua Ez egokia Legeztatu gabe Orokorra guztira
Jurramendiko Mankomunitatea 41 73,21% 5 9 1 56
Iruñerriko Mankomunitatea 67 69,79% 10 18 96
NILSA 306 89,47% 10 22 4 342
Orokorra guztira 414 84,15% 25 49 5 492

9 adierazlea. Zerbitzuaren kostua

Bederatzigarren adierazleak zerbitzuaren kostua islatzen du, hala orokorra nola euroan metro kubikoko (€/m3). Taulak batez besteko kostuak jasotzen ditu, azken bost urteetan (2016/2020) jasotako inkesten arabera eta eremuka eta udalerrika banatuta. Ikus daitekeen bezala, hiru zutabe daude: altako horniduraren kostuak, bajako hornidurarenak eta, azkenik, bajako saneamenduarenak.

ZERBITZUAREN KOSTUAK

ZERBITZUAREN KOSTUAK

Eremuak/Udalerriak Altako horniduraren batez besteko kostuak 2016-2020 Bajako horniduraren batez besteko kostuak 2016-2020 Bajako saneamenduaren batez besteko kostuak 2016-2020
Bidasoa 152.993 71.503 27.309
Malerrekako Mankomunitatea 114.015 0 0
Doneztebe/Santesteban 0 44.612 19.119
Elgorriaga 0 6.369 2.729
Eratsun 607 661 528
Ituren 0 382 4.932
Lesaka 37.921 17.763 0
Saldias 450 1.009 0
Zubieta 0 708 0
Baztan 276.852 432.527 59.649
Baztan 276.852 36.222 59.649
Urdazubi/Urdax 0 396.305 0
LLarraun, Basaburua, Imotz, Atetz, Lantz 98.670 56.181 6.281
Imotz 0 26.368 0
Larraun 0 1.739 2
Lekunberri 0 28.073 6.279
Ertzillako Partzuergoa 98.670 0 0
Sakana 765.507 350.706 854
Sakanako Mankomunitatea 530.584 345.412 581
Altsasu 234.923 0 274
Ergoiena 0 5.294 0
Iruñerria 14.419.018 5.837.889 4.334.515
Iruñerria Mankomunitate 14.418.018 5.837.889 4.334.515
Zaraitzu 36.136 35.749 0
Arratoz Ur Mankomunitatea 36.136 0 0
Izalzu/Itzaltzu 0 121 0
Otsagabia 0 35.628 0
Erronkari 17.160 9.305 0
Izaba-Erronkari Multzoa 17.160 0 0
Izaba 0 9.305 0
Irati 77.621 3.723 11.417
Izagako Mankomunitatea 53.009 0 11.417
Urraulgoiti 24.299 0 0
Aietxu 313 0 0
Agoitz 0 3.723 0
Aragoi Garaia 0 22.924 0
Ezprogi 0 654 0
Xabier 0 8.006 0
Ledea 0 1.927 0
Esa 0 12.337 0
Jurramendi 3.139.544 2.436.109 1.243.115
Jurramendiko Mankomunitatea 3.137.871 2.436.109 1.243.115
Aguilar Kodeskoa 1.673 0 0
Errezu 504.396 611.716 188.994
Larraga 0 24.363 0
Izarbeibarko Mankomunitatea 504.396 587.353 188.994
Nafarroako kanala (Z14-Z15) 453.289 3.231.893 0
Mairagako Mankomunitatea 453.289 3.231.893 0
Hegoaldea 691.941 6.062.610 901.394
Moncayoko Mankomunitatea 0 2.075.265 0
Cascanteko, Cintruénigoko eta Fiteroko Mankomunitatea 691.941 0 0
Cabanillas 0 85.343 13.244
Cascante 0 22.824 0
Cintruénigo 0 132.088 0
Fustiñana 0 266.514 0
Tuterako Ur Batzordea 0 3.409.984 884.625
Valtierra 0 70.592 3.525
Guztira Nafarroa 2016- 2020 20.633.127 19.162.835 6.773.528

10 adierazlea. Tarifak

Adierazlearen helburua da hurrengo batez besteko tarifak lortzea urtetik urtera, hala kontzejuen, udalen eta eremuen/eskualdeen arabera nola etxeko erabileraren edo bestelako erabileren arabera banatuta; datua euroan metro kubikoko (€/m³) emango da. Taulak eremuak eta haiek osatzen dituzten udalerriak jasotzen ditu. Horien batezbestekoa da datua. Alta eta baja kudeatzen dituzten mankomunitateak badira, udalerriak bereizi gabe eman da datua. 

TARIFAK (2016-2020)

TARIFAK (2016-2020)

Eremuak/Udalerriak Alta Bajako hornidura. Etxekoa Bajako hornidura. Industriala Bajako hornidura. Beste batzuk Bajako saneamendua
Bidasoa 0,16 0,47 0,89 0,04
Arantza 0,50
Donamaria 0,17
Doneztebe 0,19 0,78
Elgorriaga 0,19 0,13 0,01
Eratsun 0,10
Etxalar 0,50 2,37
Ezkurra 0,03
Igantzi 0,73
Ituren 0,19 0,24 0,45
Lesaka 0,80 0,72
Sunbilla 0,19 1,03 1,42
Zubieta 0,19 0,22 0,35 0,04
Urumea, Leitzaran, Araxes 0,13 0,36 0,46
Araitz 0,52
Goizueta 0,28 0,46
Leitza 0,13 0,27
Baztan 0,58 0,39 0,52 0,59
Baztan 0,19 0,24 0,15 0,59
Bertizarana 1,06 0,53
Urdazubi 0,49 0,88
Larraun, Basaburua, Imotz, Atetz, Lantz 0,44 0,64 0,36
Atetz 0,70 0,28
Basaburua 0,26
Imotz 0,31
Lantz 0,19 0,33
Larraun 0,40 0,44
Lekunberri 0,78 0,96
Sakana 0,04 0,54 0,49
Arruazu 0,59 0,50
Irañeta 0,49 0,48
Irurtzun 0,04
Iruñerria 0,56 0,64 0,65 0,98
Iruñerria Mank. 0,67 0,64 0,65 0,98
Anue 0,45
Erdialdeko Pirinioak 0,81 0,30
Artzi 0,78
Aria 2,14
Auritz 0,66 0,46
Erro 0,61 0,15
Garralda 0,35
Orbaizeta 0,66
/Orotz-Betelu 0,63
Orreaga 0,67
Zaraitzu 0,25 0,72 0,75
Espartza Zaraitzu 0,25 1,11
Ezkaroze 0,25
Galoze 0,11 0,75
Gorza 1,76
Itzaltzu 0,25 0,59
Nabaskoze 0,23
Otsagabia 0,25 0,55
Orontze 0,25
Sartze 0,25
Erronkari 0,10 0,95
Izaba 0,10 0,68
Urzainki 0,10
Uztarroze 1,21
Irati 0,70 0,46 0,72 0,50
Agoitz 0,43 0,46 0,83 0,43
MIzagako Mankomunitatea 0,60 0,58
Erromantzatua 0,91 0,77
Urraulbeiti 0,88 0,55
Aragoi Garaia 0,48 1,14 1,04 0,29
Oibar 0,48
Eslaba 0,48
Ezprogi 0,48 1,13
Galipentzu 0,48
Xabier 0,48 1,59 0,87
Leatxe 0,48
Lerga 0,48
Ledea 0,48 1,36 0,82 0,05
Petilla de Aragón 0,48 0,78 0,66 0,59
Zare 0,48
Zangoza 0,48
Esa 0,48 0,87 1,82 0,22
Jurramendi 0,27 1,09 0,72 0,94 0,59
Jurramendi Mankomunitatea 0,00 1,00 0,53 1,52
Aguilar Kodeskoa 1,68 0,54
Ameskoabarren 1,13 0,27
Aranaratxe 0,71 0,59
Aras 0,83 1,20
Cabredo 1,74 1,61
Eulate 0,66 0,35 1,73
Genevilla 1,29
Lapoblación 2,42
Larraoga 0,40 0,25
Marañon 0,56
Sartaguda 0,26 0,15 0,11
Errezu 0,38 0,66 2,26 0,98 0,23
Izarbeibarko Mankomunitatea 0,38 0,65 0,99 1,12 0,23
Larraga 0,38 0,67 3,52 0,83
Nafarroako kanala (Z14-Z15) 0,05 0,81 0,65 0,82 0,33
Mairagako Mankomunitatea 0,80 0,89 0,82 0,32
Cadreita 0,05 1,03 0,41 0,18
Funes 0,53
Martzilla 0,90 0,49
Hegoaldea 0,19 1,10 0,91 0,43 0,17
Ablitas 1,08 1,12 0,44
Barillas 1,08 1,12 0,44
Buñuel 1,08 1,12 0,44
Cabanillas 0,08 1,05 0,67 0,52
Castejón 0,08
Corella 1,08 1,12 0,44
Cortes 0,62 1,95 0,23 0,06
Fustiñana 0,08 0,94 0,38
Monteagudo 1,08 1,12 0,44
Murchante 1,08 1,12 0,44
Ribaforada 1,08 1,12 0,44
Tuterako Ur Batzordea 0,08 0,71 0,87 0,28 0,16
Tulebras 1,08 1,12 0,44
Valtierra 1,02 0,73 0,28
Orokorra guztira 0,20 0,73 0,76 0,68 0,41

11 adierazlea. Kostuen berreskuratze-maila

Zerbitzuaren kostua eta tarifa bidez bildutakoa kontuan hartuta, kostuen berreskuratze-maila kalkulatuko da kontzejuen, udalerrien eta eremuen/eskualdeen arabera. Esan beharra dago inkesta gehienetan ez dela kontuan hartu azpiegituraren amortizazioa edo funtsezko bestelako gastu batzuk, hala nola langileenak; beraz, Ekonomia eta Fiskalitatearen lantaldean aurrera egin ondoren, informazio fidagarriagoa izan dezakegu.

KOSTUEN BERRESKURATZEA (2016/2020)

KOSTUEN BERRESKURATZEA (2016/2020)

Eremuak/Udalerria Kostuen berreskuratzea
Bidasoa 191%
Malerrekako Mankomunitatea 96,0%
Doneztebe 149,5%
Elgorriaga 17,0%
Eratsun 59,9%
Ituren 92,7%
Lesaka 269,4%
Saldias 63,1%
Zubieta 781%
Baztan 5,4%
Urdazubi 5,4%
Larraun, Basaburua, Imotz, Atetz, Lantz 128,9%
Imotz 110,0%
Lekunberri 175,1%
Ertzillako Partzuergoa 101,5%
Iruñerria 145,6%
Iruñerria Mankomunitatea 145,6%
Zaraitzu 109,9%
Arratoz Ur Mankomunitatea 151,5%
Otsagabia 68,3%
Erronkari 127,2%
Izaba-Erronkari Multzoa 100,0%
Izaba 154,5%
Irati 104,8%
Izagako Mankomunitatea 180,0%
Urraulgoiti 78,8%
Aietxu 55,6%
Aragoi Garaia 119,4%
Ezporogi 54,6%
Xabier 125,5%
Esa 178,0%
Jurramendi 90,5%
Jurramendiko Mankomunitatea 90,5%
Errezu 85,0%
Izarbeibarko Mankomunitatea 85,0%
Nafarroako kanala (z14-z15) 61,6%
Mairagako Mankomunitatea 61,6%
Hegoaldea 131,1%
Moncayoko Mankomunitatea 87,1%
Cascanteko, Cintruénigoko eta Fiteroko Mankomunitatea 101,3%
Cabanillas 139,3%
Cascante 138,2%
Cintruénigo 140,8%
Fustiñana 114,6%
Tuterako Ur Batzordea 79,0%
Valtierra 248,4%
Nafarroako batezbestekoa 108%

12 adierazlea. I+G+Bko gastua

Planak I+G+Bko gastuaren urteko kalkulua ezarri zuen, horniduraren eta saneamenduaren arabera banatuta eremu/eskualde bakoitzerako. Gainera, Nafarroako Gobernuak berak eta haren sozietate publikoek, eta unibertsitateek eta zentro teknologikoek ere, izan ditzaketen gastuak ere jasotzen ditu. 

I+G+Bko GASTUA (2019-2020)

I+G+Bko GASTUA (2019-2020)

Hornidura/Saneamendua 2016-2018 2019 2020 Orokorra guztira
Nafarroako Gobernua
Hornidura eta saneamenduko gastua 382.042 237.195 619.237
Iruñerriko Mankomunitatea
Hornidura eta saneamenduko gastua 25.000 10.000 35.000
Cascanteko, Cintruénigoko, Fiteroko Mankomunitatea
Hornidura eta saneamenduko gastua 51.659 51.659
Orokorra guztira
I+G+BKO LEHENTASUNEZKO ILDOETAKO INBERTSIOA (2019-2020)

I+G+BKO LEHENTASUNEZKO ILDOETAKO INBERTSIOA (2019-2020)

Hornidura/Saneamendua Iruñerria Mank. Cascanteko Mankomunitatea
“Big data”-ren tratamendua eta kudeaketa 10%
Ur-baliabideen eta klima-aldaketak uraren ziklo integralean duen eraginen ebaluazioa 25%
Eraldaketa digitala, uraren hiri-zikloaren kudeaketa 4.0 15%
Hobekuntza ura edateko on bihurtzeko eta arazteko tratamenduetan 10% 25%
Hobekuntza hornidura- eta saneamendu-sareen errendimenduan 15% 50%
Hobekuntza energia-errendimenduan 10%
Edateko ur onetan eta hondakin-uren arazketan azaleratzen ari diren kutsatzaileak 15%
Emaria murrizteak eta isuriek eragindako ingurumen-inpaktuaren murrizketa 10%
Araztegietako lohien kudeaketa 15%
Inbertsioa guztira 100% 100%
I+G+BKO INBERTSIOA (NILSA soilik)

I+G+BKO INBERTSIOA (NILSA soilik)

Saneamendua 2019 2020 Guztira
Ikerketa eta garapena 70.956 92.927 163.883
LIFE proiektuaren kanpo-laguntza 100.431 34.270 134.701
LIFE prototipoa 167.046 65.148 232.194
Kontsumigarriak, eragiketa eta LIFE mantentze-lanak 9.266 4.569 13.835
POCTEFA proiektua 34.343 33.101 67.445
MAGNYFOS erronka 7.180 7.180
Inbertsioa guztira 382.042 237.195 619.237

13 adierazlea. Hezkuntza eta sentsibilizazioko gastua

2019tik aurrera, hezkuntza, prestakuntza, informazio eta sentsibilizazioko gastua kalkulatu nahi izan zen, hornidura eta saneamenduaren arabera bereizita eremu/eskualde bakoitzerako, baita Nafarroako Gobernuak berak, haren sozietate publikoek eta beste erakunde batzuek sor zitzaketen gastuak ere. 

14 adierazlea. Garapenerako lankidetzako gastua

2019tik aurrera, garapenerako lankidetzako gastua kalkulatu nahi izan zen, hornidura eta saneamenduaren arabera bereizita eremu/eskualde bakoitzerako, baita Nafarroako Gobernuak berak, haren sozietate publikoek eta beste erakunde batzuek sor zitzaketen gastuak ere.

GARAPENERAKO LANKIDETZAKO GASTUA

GARAPENERAKO LANKIDETZAKO GASTUA

Hornidura/Saneamendua 2019 2020 Guztira
Nafarroako Gobernua
Edateko ur onaren oinarrizko hornidura 88.831 88.831
Edateko ur onaren oinarrizko hornidura eta oinarrizko saneamendua 59.978 473.468 533.446
Ur-hornidura eta sistema handien hornidura 28.236 28.236
Oinarrizko saneamendua 120.000 120.000
Iruñerriko Mankomunitatea
Hornidura eta saneamenduko gastua 41.637 41.970 83.608
Orokorra guztira 338.682 515.438 854.121

15 adierazlea. Gardentasuna

Urtero, adierazle hau kalkulatuko da, honako hauek barne:

  1. Onlineko informazio osoa. Zerbitzuari buruzko informazio orokor osoa eta webgune ofizial baten bidez edonork ezagutu eta eskuratzeko modukoa eskaintzen duten entitateak.
  2. Jendearentzako informazioa eta arreta. Herritarren arreta, iradokizun, kexa eta informazio-eskaeretarako mekanismo argia duten entitateak (bulego birtuala, informazio-bulegoa, telefonoa, kontaktu elektronikoa edo antzekoa).
  3. Genero-berdintasuna. Genero-berdintasuna bultzatzen duten ekimenak eta gutxiengoen parte-hartzea sustatzeko neurri zuzentzaileak, genero-arrakala nabarmena bada (>%70).

ZERBITZUAREN INFORMAZIOAREN GARDENTASUNA

ZERBITZUAREN INFORMAZIOAREN GARDENTASUNA

Erakunde eskudunen kopurua (erantzunak) Entitate eskudunen %, Nafarroako guztizkoarekiko Entitate eskudunen %, Nafarroako biztanlearekiko
Onlineko informazio osoa 19 9,4 % 70,1 %
Jendearentzako informazioa eta arreta 34 16,8 % 78,9 %
Genero-berdintasuna gardentasun-atariaren parte-hartzean 12 5,9 % 65,4 %
GENERO-BERDINTASUNA ZERBITZUA EMATEAN

GENERO-BERDINTASUNA ZERBITZUA EMATEAN

Ekimen-kopurua Gastua 2016-2020 % biztanleria
Genero-berdintasuna sustatzen duten ekimenak 132 107.108 58,3 %
Izarbeibarko Mankomunitatea 23 78.731 1,5 %
Iruñerriko Mankomunitatea 56 13.284 56,3 %
Udalak 53 15.093 0,5 %
Neurri zuzentzaileak, genero-arrakala nabarmena badago 7 0 56,3 %
Iruñerriko Mankomunitatea 7 0 56,3 %

16 adierazlea. Partaidetza

Partaidetzaren adierazlea urtero kalkulatzen da, antolatutako prozesuen, jasotako ekarpenen, kontuan hartutako ekarpenen eta partaidetza-prozesu bakoitzean gizonen eta emakumeen ehunekoaren arabera.

PARTAIDETZA-PROZESUAK

PARTAIDETZA-PROZESUAK

Partaidetza-prozesuen kopurua Ekarpen-kopurua Gastua 2016-2020 % biztanleria
Entitate eskudunak 1 9 2.100 58,3 %
Iruñerriko Mankomunitatea 1 9 2.100 58,3 %

Behin betiko dokumentazioa (2019ko Maiatza)

PLAN ZUZENTZAILEA (BEHIN BETIKO)

ERANSKINA

Dokumentazioa jendaurrean jarrita (2018ko abendua)

PLAN ZUZENTZAILEA

ERANSKINA

Partaidetza publikoko prozesuaren dokumentazioa (2018 urtarrila - june)

PLAN ZUZENTZAILEA

ERANSKINA

zonako partaidetza-bilerak

zonako partaidetza-bilerak (aurkezpena)

ITZULERA - zonako partaidetza-bilerak

ITZULERA - zonako partaidetza-bilerak (aurkezpena)

2017ko abuztuaren zirriborroa