Araztegiak - NILSA

NILSA

Araztegiak

Nafarroan 78.522.998 metro kubiko ur araztu ziren itxita dagoen azken ekitaldian, hau da, 2015ekoan. 2014ko ekitaldiaren aldean, ia milioi eta erdi gutxiago da, orduan 79,9 milioi metro kubiko araztu baitziren. Bere aldetik, iazko kopurua 2013koa baino bost milioi gutxiago ziren, eta, beraz, beheranzko joera eta aurrerabidea baieztatzen da: gero eta emari gutxiago arazten da, gero eta efizienteagoak baikara.   
 
Paradoxikoa bada ere, gutxiago araztea seinale arrakastatsua da, horrek esan nahi baitu euri-ura ez doala instalazioetara, herrietan gero eta sare bereizle gehiago daudelako (ur beltzak alde batetik eta euri-urak bestetik). Energia elektriko gutxiago kontsumitzea dakar horrek (eta hori da gasturik handiena araztegietan), eta, beraz, kostuak murriztea. Alegia, hobetzea. 

HONDAKIN UREN TRATAMENDUAK

Arazte biologikoa, iragazki biologikoetan oinarrituta, NILSAren ohiko tratamendua izan da Nafarroako planta guztietan 1990. urteaz geroztik. Beharrezkoa izan den kasuetan, bestelako tratamendu batzuk ere gehitu ditugu, hala nola lohi aktiboak edo ohantze mugikor aireztatuak, ibaiaren arazte-prozesu naturalari jarraituz eta betiere prozesu kimikorik gabe; izan ere, ibaiaren hondoan dauden harriei esker, errazago sortzen dira bakterioak, zeinak ibaian dauden hondakinez elikatzen baitira, bidenabar hura garbituz.   

Iragazki biologikoa edo bakterio-ohantzea

flores de plástico del lecho bacteriano

Hondakin-ura iragazki batean edo bitan tratatzea da, zeinen barnealdean betegarri plastikoa baitago, edo harrizkoa. Bakterioak betegarri horri atxikiak hazten dira, eta zama kutsagarriaz elikatzen dira, bidenabar ura araztuz. Emaitza onak eskaintzen dituzte, eta egonkortasun handia prozesuan zehar. 

Ohantze biologiko mugikor aireztatua (MBBR, ingelesezko siglengatik)

lecho móvil aireado de la depuradora de Tafalla-Olite

Kasu horretan, betegarri plastikoaren piezak oso txikiak dira eta flotatu egiten dute uretan; beraz, irazkiek hartzen duten lekua aurrezten da. Sistema aurrekoaren antzekoa da, eta gero eta planta gehiagotan erabiltzen dugu, lekua aurrezten baita. rra espacio.
 

Urmaeleratzea

lagunas de maduración de la depuradora de Valtierra-Arguedas

Ura zenbait urmael artifizialetan egoten da bigarren mailako arazte-sisteman tratatu eta gero; ohikoa da sistema hori: irazki biologikoena. Urmaelak, beraz, tratamendu osagarri bat dira, edo hirugarren mailakoa, uraren kalitate ahalik eta handiena ziurtatzen duena, eta, gainera, hura atxikitzeko aukera ere ematen du, beharrezkoa balitz. Gero eta gehiago erabiltzen dugu, eta aurkeztutako azken proiektuetan, azken fase gisa bilduta daude beti. 

Lohi aktiboak

fangos activados en Estella/Lizarra

Airea injektatzen diogu hondakin-urari oxigenoa areagotu eta bakterio gehiago sor daitezen, zeinak karga kutsagarriaz elikatzen baitira. Tafalla-Erriberriko plantan erabilitako tratamendua izan zen, harik eta haren ordez ohantze biologiko mugikor aireztatua jarri zen arte, emaitza hobeak ematen baizituen.      

2014ra arte, bosgarren  tratamendu bat ere hartzen genuen kontuan: biodiskoa. 2015ean, ordea, hura erabiltzen ari zen azken instalaziotik kendu genuen, Otsagabikotik, Doneztebeko instalaziotik ere kendu eta gero. Lanean hogei urte eman eta gero, amortizatutzat jo genituen, eta iragazki biologikoen aldeko apustua egin genuen; izan ere, egonkorragoak eta, frogatu denez eraginkorrak izanik, NILSAn gehien erabiltzen dugun sistema da.   

Araztegien mapa

IDENA

Udalerri bat aukeratu

Udalerriak

AIBAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 936 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 910 140
Tratamenduaren datuak 413 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 115 242 112
Irtetea 7 23 5
Errendimendua 93.91 % 90.49 % 95.53 %

AIZAROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 250 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: LARRAUN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 40
Tratamenduaren datuak 96 30
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 241 460 194
Irtetea 8 26 6
Errendimendua 96.68 % 94.34 % 96.90 %

ALSASUA/ALTSASU-URDIAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7908 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 5000 1200
Tratamenduaren datuak 4728 633
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 156 310 134
Irtetea 8 26 7
Errendimendua 94.87 % 91.61 % 94.77 %

AMESCOA BAJA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 498 184
Tratamenduaren datuak 222 56
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 201 528 252
Irtetea 18 67 17
Errendimendua 91.04 % 87.31 % 93.25 %

ARANTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 400 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arrata
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 125 31
Tratamenduaren datuak 121 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 98 222 90
Irtetea 15 48 14
Errendimendua 84.69 % 78.37 % 84.44 %

ARAXES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 646 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAXES
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1340 100
Tratamenduaren datuak 620 33
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 65 121 53
Irtetea 10 17 4
Errendimendua 84.61 % 85.95 % 92.45 %

ARAZURI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 273392 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 129600 46200
Tratamenduaren datuak 105976 35714
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 255 663 337
Irtetea 9 44 13
Errendimendua 96.47 % 93.36 % 96.14 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

ARBIZU-LAKUNTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1940 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2198 416
Tratamenduaren datuak 1391 204
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 121 307 147
Irtetea 13 33 7
Errendimendua 89.25 % 89.25 % 95.23 %

ARESO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 263 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedales
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 56
Tratamenduaren datuak 212 9
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 94 120 41
Irtetea 8 15 4
Errendimendua 91.48 % 87.5 % 90.24 %

ARRÓNIZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1140 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 400 108
Tratamenduaren datuak 275 63
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 212 433 230
Irtetea 2 25 11
Errendimendua 99.05 % 94.22 % 95.21 %

ARTAJONA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1717 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 775 204
Tratamenduaren datuak 595 111
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 175 415 186
Irtetea 8 26 4
Errendimendua 95.42 % 93.73 % 97.84 %

ARTIEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 114 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 176 23
Tratamenduaren datuak 62 10
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 95 432 165
Irtetea 20 54 16
Errendimendua 78.94 % 87.5 % 90.30 %

AZAGRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3250 2500
Tratamenduaren datuak 2483 377
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 132 297 152
Irtetea 8 38 8
Errendimendua 93.93 % 87.20 % 94.73 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

BAJO ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 15907 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 2975
Tratamenduaren datuak 5873 1938
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 320 676 330
Irtetea 12 51 17
Errendimendua 96.25 % 92.45 % 94.84 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de FEDER

BAJO EBRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9904 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 4291
Tratamenduaren datuak 8422 5988
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 898 1538 711
Irtetea 14 59 14
Errendimendua 98.44 % 96.16 % 98.03 %

BAJO EGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9922 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10400 5000
Tratamenduaren datuak 5739 3237
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 308 1015 564
Irtetea 19 77 22
Errendimendua 93.83 % 92.41 % 96.09 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión Europea

BARASOAIN-GARINOAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 870 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 100
Tratamenduaren datuak 347 47
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 135 305 135
Irtetea 9 45 12
Errendimendua 93.33 % 85.24 % 91.11 %

BAZTAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 5630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Baztan
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4250 600
Tratamenduaren datuak 4172 600
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 115 308 151
Irtetea 9 30 11
Errendimendua 92.17 % 90.25 % 92.71 %

BEIRE-PITILLAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: CIDACOS
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 146
Tratamenduaren datuak 558 60
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 163 307 107
Irtetea 12 35 12
Errendimendua 92.63 % 88.59 % 88.78 %

BERA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3581 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10995 450
Tratamenduaren datuak 4739 858
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 238 398 181
Irtetea 5 15 4
Errendimendua 97.89 % 96.23 % 97.79 %

BIDANKOZE/VIDÁNGOZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 115 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Distribuidor
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 28 18
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

BURGUI/BURGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 240 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 250 46
Tratamenduaren datuak 187 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 110 282 127
Irtetea 16 41 8
Errendimendua 85.45 % 85.46 % 93.70 %

CADREITA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2117 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2852 1295
Tratamenduaren datuak 835 375
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 376 944 450
Irtetea 17 62 14
Errendimendua 95.47 % 93.43 % 96.88 %

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3396 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2628 378
Tratamenduaren datuak 1072 218
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 165 428 203
Irtetea 9 28 7
Errendimendua 94.54 % 93.45 % 96.55 %

CÁSEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1058 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 373 129
Tratamenduaren datuak 204 63
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 243 626 310
Irtetea 12 80 19
Errendimendua 95.06 % 87.22 % 93.87 %

CASTEJÓN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3360 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1400 525
Tratamenduaren datuak 862 268
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 258 619 324
Irtetea 12 67 13
Errendimendua 95.34 % 89.17 % 95.98 %

CINTRUÉNIGO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 6190 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2086 885
Tratamenduaren datuak 2051 785
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 264 740 372
Irtetea 11 59 14
Errendimendua 95.83 % 92.02 % 96.23 %

CIRAUQUI-MAÑERU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 844 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 152
Tratamenduaren datuak 449 152
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 282 661 344
Irtetea 11 40 9
Errendimendua 96.09 % 93.94 % 97.38 %

CORELLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7298 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2990 1625
Tratamenduaren datuak 2345 1897
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 606 1599 809
Irtetea 32 86 24
Errendimendua 94.71 % 94.62 % 97.03 %

CORTES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3361 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Huecha
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1800 336
Tratamenduaren datuak 536 136
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 218 506 253
Irtetea 9 33 8
Errendimendua 95.87 % 93.47 % 96.83 %

CURSOS BAJOS DEL UREDERRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 135 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 138 66
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 625 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 210
Tratamenduaren datuak 500 210
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 142 599 359
Irtetea 11 22 4
Errendimendua 92.25 % 96.32 % 98.88 %

CURSOS MEDIOS DEL IRANZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 619 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Iranzu
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 157 88
Tratamenduaren datuak 141 17
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 85 205 120
Irtetea 16 39 13
Errendimendua 81.17 % 80.97 % 89.16 %

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1892 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2500 637
Tratamenduaren datuak 1605 364
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 225 500 227
Irtetea 6 16 3
Errendimendua 97.33 % 96.8 % 98.67 %

DICASTILLO-ALLO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1733 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 806 437
Tratamenduaren datuak 633 94
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 134 293 148
Irtetea 10 29 10
Errendimendua 92.53 % 90.10 % 93.24 %

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2116 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 246
Tratamenduaren datuak 1423 235
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 214 335 165
Irtetea 20 47 20
Errendimendua 90.65 % 85.97 % 87.87 %

ERRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 134 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ERRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 25
Tratamenduaren datuak 207 12
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 57 151 60
Irtetea 27 71 24
Errendimendua 52.63 % 52.98 % 60 %

ESLAVA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de los Pozos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Tratamiento biológico
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

ESPARZA DE SALAZAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 91 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 170 22
Tratamenduaren datuak 98 6
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 46 124 60
Irtetea 10 29 8
Errendimendua 78.26 % 76.61 % 86.66 %

ESTELLA/LIZARRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 14014 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 7500 7100
Tratamenduaren datuak 6467 4242
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 682 1352 656
Irtetea 28 120 23
Errendimendua 95.89 % 91.12 % 96.49 %

ETXALAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Tximista
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 300 45
Tratamenduaren datuak 229 23
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 67 195 101
Irtetea 12 35 15
Errendimendua 82.08 % 82.05 % 85.14 %

ETXARRI-ARANATZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2394 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 230
Tratamenduaren datuak 1163 174
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 137 333 150
Irtetea 14 45 19
Errendimendua 89.78 % 86.48 % 87.33 %

ETXAURI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 602 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARGA
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 70
Tratamenduaren datuak 107 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 430 1009 430
Irtetea 16 63 15
Errendimendua 96.27 % 93.75 % 96.51 %

EUGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 347 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 340 50
Tratamenduaren datuak 185 48
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 317 521 261
Irtetea 19 53 14
Errendimendua 94.00 % 89.82 % 94.63 %

EULATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 371 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 507 101
Tratamenduaren datuak 117 35
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 428 685 300
Irtetea 6 35 7
Errendimendua 98.59 % 94.89 % 97.66 %

EZCÁROZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 338 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: SALAZAR
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 250 42
Tratamenduaren datuak 250 28
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 79 170 81
Irtetea 5 16 4
Errendimendua 93.67 % 90.58 % 95.06 %

FIGAROL

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 347 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de la Encisa
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 100 50
Tratamenduaren datuak 144 14
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 71 217 100
Irtetea 7 25 5
Errendimendua 90.14 % 88.47 % 95 %

FITERO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2192 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 701 450
Tratamenduaren datuak 402 320
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 321 1380 75
Irtetea 26 82 19
Errendimendua 91.90 % 94.05 % 74.66 %

GARDE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 187 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Humedal artificial
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 200 10
Tratamenduaren datuak 76 10
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 171 333 177
Irtetea 5 14 7
Errendimendua 97.07 % 95.79 % 96.04 %

GOIZUETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 891 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urumea
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 900 150
Tratamenduaren datuak 190 40
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 180 376 210
Irtetea 7 22 5
Errendimendua 96.11 % 94.14 % 97.61 %

GORRITI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Beheko
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedal
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

IBERO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 190 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAKIL
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 80 12
Tratamenduaren datuak 17 4
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 210 470 222
Irtetea 28 91 44
Errendimendua 86.66 % 80.63 % 80.18 %

IRAÑETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 157 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 135 22
Tratamenduaren datuak 152 7
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 54 130 46
Irtetea 10 28 13
Errendimendua 81.48 % 78.46 % 71.73 %

IRURTZUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2244 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1750 750
Tratamenduaren datuak 1143 225
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 222 389 197
Irtetea 4 16 3
Errendimendua 98.19 % 95.88 % 98.47 %

ISABA/IZABA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 529 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Biodisco y reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 325 64
Tratamenduaren datuak 229 45
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 149 373 196
Irtetea 6 28 7
Errendimendua 95.97 % 92.49 % 96.42 %

ITURMENDI-BAKAIKU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 727 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 475 105
Tratamenduaren datuak 390 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 63 130 64
Irtetea 6 16 3
Errendimendua 90.47 % 87.69 % 95.31 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

JAURRIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 215 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 270 34
Tratamenduaren datuak 204 17
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 92 175 83
Irtetea 6 20 4
Errendimendua 93.47 % 88.57 % 95.18 %

LARRAGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 600 125
Tratamenduaren datuak 600 125
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 325 638 244
Irtetea 13 34 9
Errendimendua 96 % 94.67 % 96.31 %

Ampliación de la depuradora realizada con fondos europeos FEDER

LEITZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2935 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2673 425
Tratamenduaren datuak 1748 315
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 152 331 180
Irtetea 26 63 21
Errendimendua 82.89 % 80.96 % 88.33 %

LEKUNBERRI-LARRAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 986 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Larraun
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2124 200
Tratamenduaren datuak 1492 167
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 147 271 112
Irtetea 4 17 3
Errendimendua 97.27 % 93.72 % 97.32 %

LERATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 26 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado/Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica, filtro de arena y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 60 10
Tratamenduaren datuak 59 5
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 92 207 84
Irtetea 18 30 7
Errendimendua 80.43 % 85.50 % 91.66 %

LERÍN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1902 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 685 368
Tratamenduaren datuak 343 123
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 248 633 358
Irtetea 12 23 11
Errendimendua 95.16 % 96.36 % 96.92 %

LESAKA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2665 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Onin
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2534 300
Tratamenduaren datuak 2074 299
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 131 290 144
Irtetea 9 22 9
Errendimendua 93.12 % 92.41 % 93.75 %

LEZAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 270 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 46 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 231 381 160
Irtetea 61 111 6
Errendimendua 73.59 % 70.86 % 96.25 %

LIÉDENA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 291 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 150 90
Tratamenduaren datuak 76 22
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 321 571 288
Irtetea 16 68 22
Errendimendua 95.01 % 88.09 % 92.36 %

LIZARRAGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 212 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAKIL
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 64 25
Tratamenduaren datuak 55 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 633 1033 469
Irtetea 48 136 61
Errendimendua 92.41 % 86.83 % 86.99 %

LODOSA-SARTAGUDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 6046 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4147 3500
Tratamenduaren datuak 3409 2212
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 431 1080 649
Irtetea 20 66 24
Errendimendua 95.35 % 93.88 % 96.30 %

LOS ARCOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1311 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Odrón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 700 102
Tratamenduaren datuak 472 81
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 114 274 172
Irtetea 6 32 11
Errendimendua 94.73 % 88.32 % 93.60 %

LUMBIER

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1422 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1000 250
Tratamenduaren datuak 916 104
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 120 225 114
Irtetea 10 30 8
Errendimendua 91.66 % 86.66 % 92.98 %

LUZAIDE/VALCARLOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 170 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Luzaide
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 20
Tratamenduaren datuak 120 17
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 130 203 136
Irtetea 8 13 3
Errendimendua 93.84 % 93.59 % 97.79 %

MENDAVIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3773 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2232 1200
Tratamenduaren datuak 825 1200
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 2464 3208 1566
Irtetea 16 59 17
Errendimendua 99.35 % 98.16 % 98.91 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

MENDIGORRÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 937 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 419 162
Tratamenduaren datuak 254 106
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 741 888 416
Irtetea 7 31 6
Errendimendua 99.05 % 96.50 % 98.55 %

MILAGRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2827 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAGÓN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3200 2200
Tratamenduaren datuak 2719 1479
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 419 928 544
Irtetea 25 86 25
Errendimendua 94.03 % 90.73 % 95.40 %

MIRANDA DE ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1031 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 585 164
Tratamenduaren datuak 385 84
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 379 828 219
Irtetea 10 58 13
Errendimendua 97.36 % 92.99 % 94.06 %

MONTEAGUDO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1184 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Queiles
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 750 575
Tratamenduaren datuak 749 571
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 408 1374 763
Irtetea 19 66 21
Errendimendua 95.34 % 95.19 % 97.24 %

OCHAGAVíA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 680 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y biodisco
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 600 120
Tratamenduaren datuak 413 66
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 111 300 159
Irtetea 15 42 12
Errendimendua 86.48 % 86 % 92.45 %

OITZ-DONAMARIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 535 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezpelurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 950 89
Tratamenduaren datuak 488 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 78 175 95
Irtetea 15 29 10
Errendimendua 80.76 % 83.42 % 89.47 %

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1711 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1290 400
Tratamenduaren datuak 719 557
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1292 1958 774
Irtetea 28 72 20
Errendimendua 97.83 % 96.32 % 97.41 %

PUENTE LA REINA/GARES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2463 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 410
Tratamenduaren datuak 1672 410
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 263 558 269
Irtetea 10 45 15
Errendimendua 96.19 % 91.93 % 94.42 %

PUEYO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 317 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: CIDACOS
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 82 76
Tratamenduaren datuak 49 35
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 153 612 264
Irtetea 11 37 6
Errendimendua 92.81 % 93.95 % 97.72 %

RADA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 542 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de la Celadilla
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 302 81
Tratamenduaren datuak 197 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 74 262 128
Irtetea 5 30 4
Errendimendua 93.24 % 88.54 % 96.87 %

RIEZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 119 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 20
Tratamenduaren datuak 181 10
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 66 165 53
Irtetea 1 22 2
Errendimendua 98.48 % 86.66 % 96.22 %

RONCAL/ERRONKARI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 341 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro de arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 243 40
Tratamenduaren datuak 189 20
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 97 197 104
Irtetea 6 33 8
Errendimendua 93.81 % 83.24 % 92.30 %

SAN MARTIN DE UNX

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 452 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de Cubillas
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 168 136
Tratamenduaren datuak 71 60
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 253 1504 849
Irtetea 9 56 11
Errendimendua 96.44 % 96.27 % 98.70 %

SANGÜESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 375
Tratamenduaren datuak 1131 372
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 404 647 329
Irtetea 41 71 17
Errendimendua 89.85 % 89.02 % 94.83 %

SANTACARA-MÉLIDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1842 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1236 237
Tratamenduaren datuak 494 83
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 135 364 169
Irtetea 10 56 14
Errendimendua 92.59 % 84.61 % 91.71 %

SESMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1447 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 173
Tratamenduaren datuak 246 51
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 193 361 209
Irtetea 4 41 12
Errendimendua 97.92 % 88.64 % 94.25 %

SUNBILLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 670 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 850 130
Tratamenduaren datuak 850 42
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 25 67 40
Irtetea 5 6 3
Errendimendua 80 % 91.04 % 92.5 %

TAFALLA-OLITE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 13890 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho biológico móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 5555 2050
Tratamenduaren datuak 5319 1122
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 186 441 211
Irtetea 16 50 15
Errendimendua 91.39 % 88.66 % 92.89 %

TUDELA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 38969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 22150 6879
Tratamenduaren datuak 22587 9780
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 382 908 433
Irtetea 18 77 18
Errendimendua 95.28 % 91.51 % 95.84 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

UHARTE-ARAKIL

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 115
Tratamenduaren datuak 1637 69
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 58 124 57
Irtetea 14 30 15
Errendimendua 75.86 % 75.80 % 73.68 %

ULTZAMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ultzama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 490
Tratamenduaren datuak 1828 283
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 165 316 155
Irtetea 19 41 16
Errendimendua 88.48 % 87.02 % 89.67 %

URROBI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urrobi
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 190
Tratamenduaren datuak 1160 77
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 79 183 66
Irtetea 11 39 8
Errendimendua 86.07 % 78.68 % 87.87 %

URROTZ/URROZ DE SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

URROZ/URROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 365 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Lizoain
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 132 30
Tratamenduaren datuak 120 30
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 270 643 293
Irtetea 8 35 7
Errendimendua 97.03 % 94.55 % 97.61 %

UZTÁRROZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 206 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 100
Tratamenduaren datuak 185 32
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 108 302 173
Irtetea 7 27 9
Errendimendua 93.51 % 91.05 % 94.79 %

VALDEGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 767 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 525 120
Tratamenduaren datuak 298 120
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 876 1337 533
Irtetea 11 38 12
Errendimendua 98.74 % 97.15 % 97.74 %

VALTIERRA-ARGUEDAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4758 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3500 2450
Tratamenduaren datuak 2347 2748
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 969 2107 1171
Irtetea 8 43 5
Errendimendua 99.17 % 97.95 % 99.57 %

VIANA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3563 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1900 650
Tratamenduaren datuak 1542 332
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 181 349 215
Irtetea 10 38 13
Errendimendua 94.47 % 89.11 % 93.95 %

VILLAFRANCA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2691 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 398
Tratamenduaren datuak 608 187
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 260 606 307
Irtetea 13 47 11
Errendimendua 95 % 92.24 % 96.41 %

YESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 236 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 25
Tratamenduaren datuak 196 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 157 351 165
Irtetea 9 22 5
Errendimendua 94.26 % 93.73 % 96.96 %

ZIORDIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 372 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 93 47
Tratamenduaren datuak 84 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 290 588 299
Irtetea 5 39 8
Errendimendua 98.27 % 93.36 % 97.32 %

ZUBIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 293 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezkurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 200 50
Tratamenduaren datuak 138 14
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 54 222 105
Irtetea 10 38 15
Errendimendua 81.48 % 82.88 % 85.71 %

ZUBIRI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 410 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARGA
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 200
Tratamenduaren datuak 316 186
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 767 953 589
Irtetea 31 105 41
Errendimendua 95.95 % 88.98 % 93.03 %

ZUGARRAMURDI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 235 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Nivelle
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 175 40
Tratamenduaren datuak 154 40
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 171 480 274
Irtetea 18 51 19
Errendimendua 89.47 % 89.37 % 93.06 %