Araztegiak - NILSA

NILSA

Araztegiak

Nafarroan 78.522.998 metro kubiko ur araztu ziren itxita dagoen azken ekitaldian, hau da, 2015ekoan. 2014ko ekitaldiaren aldean, ia milioi eta erdi gutxiago da, orduan 79,9 milioi metro kubiko araztu baitziren. Bere aldetik, iazko kopurua 2013koa baino bost milioi gutxiago ziren, eta, beraz, beheranzko joera eta aurrerabidea baieztatzen da: gero eta emari gutxiago arazten da, gero eta efizienteagoak baikara.   
 
Paradoxikoa bada ere, gutxiago araztea seinale arrakastatsua da, horrek esan nahi baitu euri-ura ez doala instalazioetara, herrietan gero eta sare bereizle gehiago daudelako (ur beltzak alde batetik eta euri-urak bestetik). Energia elektriko gutxiago kontsumitzea dakar horrek (eta hori da gasturik handiena araztegietan), eta, beraz, kostuak murriztea. Alegia, hobetzea. 

HONDAKIN UREN TRATAMENDUAK

Arazte biologikoa, iragazki biologikoetan oinarrituta, NILSAren ohiko tratamendua izan da Nafarroako planta guztietan 1990. urteaz geroztik. Beharrezkoa izan den kasuetan, bestelako tratamendu batzuk ere gehitu ditugu, hala nola lohi aktiboak edo ohantze mugikor aireztatuak, ibaiaren arazte-prozesu naturalari jarraituz eta betiere prozesu kimikorik gabe; izan ere, ibaiaren hondoan dauden harriei esker, errazago sortzen dira bakterioak, zeinak ibaian dauden hondakinez elikatzen baitira, bidenabar hura garbituz.   

Iragazki biologikoa edo bakterio-ohantzea

flores de plástico del lecho bacteriano

Hondakin-ura iragazki batean edo bitan tratatzea da, zeinen barnealdean betegarri plastikoa baitago, edo harrizkoa. Bakterioak betegarri horri atxikiak hazten dira, eta zama kutsagarriaz elikatzen dira, bidenabar ura araztuz. Emaitza onak eskaintzen dituzte, eta egonkortasun handia prozesuan zehar. 

Ohantze biologiko mugikor aireztatua (MBBR, ingelesezko siglengatik)

lecho móvil aireado de la depuradora de Tafalla-Olite

Kasu horretan, betegarri plastikoaren piezak oso txikiak dira eta flotatu egiten dute uretan; beraz, irazkiek hartzen duten lekua aurrezten da. Sistema aurrekoaren antzekoa da, eta gero eta planta gehiagotan erabiltzen dugu, lekua aurrezten baita. rra espacio.
 

Urmaeleratzea

lagunas de maduración de la depuradora de Valtierra-Arguedas

Ura zenbait urmael artifizialetan egoten da bigarren mailako arazte-sisteman tratatu eta gero; ohikoa da sistema hori: irazki biologikoena. Urmaelak, beraz, tratamendu osagarri bat dira, edo hirugarren mailakoa, uraren kalitate ahalik eta handiena ziurtatzen duena, eta, gainera, hura atxikitzeko aukera ere ematen du, beharrezkoa balitz. Gero eta gehiago erabiltzen dugu, eta aurkeztutako azken proiektuetan, azken fase gisa bilduta daude beti. 

Lohi aktiboak

fangos activados en Estella/Lizarra

Airea injektatzen diogu hondakin-urari oxigenoa areagotu eta bakterio gehiago sor daitezen, zeinak karga kutsagarriaz elikatzen baitira. Tafalla-Erriberriko plantan erabilitako tratamendua izan zen, harik eta haren ordez ohantze biologiko mugikor aireztatua jarri zen arte, emaitza hobeak ematen baizituen.      

2014ra arte, bosgarren  tratamendu bat ere hartzen genuen kontuan: biodiskoa. 2015ean, ordea, hura erabiltzen ari zen azken instalaziotik kendu genuen, Otsagabikotik, Doneztebeko instalaziotik ere kendu eta gero. Lanean hogei urte eman eta gero, amortizatutzat jo genituen, eta iragazki biologikoen aldeko apustua egin genuen; izan ere, egonkorragoak eta, frogatu denez eraginkorrak izanik, NILSAn gehien erabiltzen dugun sistema da.   

Udalerri bat aukeratu

Udalerriak

AIBAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 936 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 910 140
Tratamenduaren datuak 439 68
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 100 288 141
Irtetea 7 29 9
Errendimendua 93 % 89.93 % 93.61 %

AIZAROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 250 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: LARRAUN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 40
Tratamenduaren datuak 85 9
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 188 363 150
Irtetea 13 32 8
Errendimendua 93.08 % 91.18 % 94.66 %

ALSASUA/ALTSASU-URDIAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7908 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4200 1200
Tratamenduaren datuak 4086 772
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 260 500 207
Irtetea 13 35 7
Errendimendua 95 % 93 % 96.61 %

AMESCOA BAJA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 498 184
Tratamenduaren datuak 192 384
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 237 498 261
Irtetea 20 74 16
Errendimendua 91.56 % 85.14 % 93.86 %

ARANTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 400 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arrata
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 125 31
Tratamenduaren datuak 97 13
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 265 614 287
Irtetea 10 48 10
Errendimendua 96.22 % 92.18 % 96.51 %

ARAXES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 646 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAXES
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1340 100
Tratamenduaren datuak 618 28
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 81 143 63
Irtetea 9 14 4
Errendimendua 88.88 % 90.20 % 93.65 %

ARAZURI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 273392 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 129600 46200
Tratamenduaren datuak 98352 32653
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 269 694 368
Irtetea 9 42 13
Errendimendua 96.65 % 93.94 % 96.46 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

ARBIZU-LAKUNTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1940 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2198 416
Tratamenduaren datuak 1229 198
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 135 308 154
Irtetea 12 28 7
Errendimendua 91.11 % 90.90 % 95.45 %

ARESO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 263 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedales
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 56
Tratamenduaren datuak 179 8
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 48 124 56
Irtetea 2 17 2
Errendimendua 95.83 % 86.29 % 96.42 %

ARRÓNIZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1140 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 400 108
Tratamenduaren datuak 166 82
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 270 550 356
Irtetea 4 24 7
Errendimendua 98.51 % 95.63 % 98.03 %

ARTAJONA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1717 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 775 204
Tratamenduaren datuak 572 70
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 177 394 198
Irtetea 15 35 4
Errendimendua 91.52 % 91.11 % 97.97 %

ARTIEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 114 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 176 23
Tratamenduaren datuak 36 4
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 85 252 119
Irtetea 16 75 22
Errendimendua 81.17 % 70.23 % 81.51 %

AZAGRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3250 2500
Tratamenduaren datuak 1880 333
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 130 339 170
Irtetea 6 29 4
Errendimendua 95.38 % 91.44 % 97.64 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

BAJO ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 15907 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 2975
Tratamenduaren datuak 4768 1321
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 133 337 185
Irtetea 9 43 12
Errendimendua 93.23 % 87.24 % 93.51 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de FEDER

BAJO EBRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9904 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 4291
Tratamenduaren datuak 6192 3604
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 788 1790 945
Irtetea 24 99 24
Errendimendua 96.95 % 94.46 % 97.46 %

BAJO EGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9922 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10400 3500
Tratamenduaren datuak 5108 3152
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 578 1718 1043
Irtetea 17 80 22
Errendimendua 97.05 % 95.34 % 97.89 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

BARASOAIN-GARINOAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 870 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 100
Tratamenduaren datuak 289 71
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 174 427 186
Irtetea 14 52 11
Errendimendua 91.95 % 87.82 % 94.08 %

BAZTAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 5630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Baztan
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4250 400
Tratamenduaren datuak 3988 343
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 167 400 155
Irtetea 8 27 7
Errendimendua 95.20 % 93.25 % 95.48 %

BEIRE-PITILLAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: CIDACOS
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 146
Tratamenduaren datuak 516 61
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 80 170 80
Irtetea 13 36 5
Errendimendua 83.75 % 78.82 % 93.75 %

BERA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3581 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10995 385
Tratamenduaren datuak 4643 293
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 105 224 102
Irtetea 3 12 3
Errendimendua 97.14 % 94.64 % 97.05 %

BIDANKOZE/VIDÁNGOZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 115 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Distribuidor
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 28 18
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

BURGUI/BURGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 240 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 250 46
Tratamenduaren datuak 178 13
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 74 174 78
Irtetea 7 40 7
Errendimendua 90.54 % 77.01 % 91.02 %

CADREITA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2117 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2852 1295
Tratamenduaren datuak 808 439
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 214 894 541
Irtetea 11 47 10
Errendimendua 94.85 % 94.74 % 98.15 %

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3396 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2628 378
Tratamenduaren datuak 1052 138
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 120 296 146
Irtetea 8 30 8
Errendimendua 93.33 % 89.86 % 94.52 %

CÁSEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1058 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 373 129
Tratamenduaren datuak 201 72
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 179 504 293
Irtetea 15 93 22
Errendimendua 91.62 % 81.54 % 92.49 %

CASTEJÓN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3360 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1400 400
Tratamenduaren datuak 686 399
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 354 754 410
Irtetea 18 69 15
Errendimendua 94.91 % 90.84 % 96.34 %

CINTRUÉNIGO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 6190 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2086 885
Tratamenduaren datuak 1706 696
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 248 697 361
Irtetea 21 66 14
Errendimendua 91.53 % 90.53 % 96.12 %

CIRAUQUI-MAÑERU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 844 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 152
Tratamenduaren datuak 338 51
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 244 435 205
Irtetea 11 39 5
Errendimendua 95.49 % 91.03 % 97.56 %

CORELLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7298 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2990 1625
Tratamenduaren datuak 1521 563
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 230 708 407
Irtetea 8 37 9
Errendimendua 96.52 % 94.77 % 97.78 %

CORTES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3361 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Huecha
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1800 336
Tratamenduaren datuak 532 276
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 229 654 368
Irtetea 14 41 8
Errendimendua 93.88 % 93.73 % 97.82 %

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 625 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 850 130
Tratamenduaren datuak 450 57
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 105 522 334
Irtetea 4 17 3
Errendimendua 96.19 % 96.74 % 99.10 %

CURSOS MEDIOS DEL IRANZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 619 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Iranzu
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 157 88
Tratamenduaren datuak 147 24
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 185 335 160
Irtetea 12 8 4
Errendimendua 93.51 % 97.61 % 97.5 %

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1892 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2500 637
Tratamenduaren datuak 1601 207
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 264 442 213
Irtetea 6 19 3
Errendimendua 97.72 % 95.70 % 98.59 %

DICASTILLO-ALLO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1733 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 806 437
Tratamenduaren datuak 517 65
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 109 270 72
Irtetea 14 23 4
Errendimendua 87.15 % 91.48 % 94.44 %

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2116 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 246
Tratamenduaren datuak 1432 211
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 595 456 190
Irtetea 18 44 16
Errendimendua 96.97 % 90.35 % 91.57 %

ESLAVA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de los Pozos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Tratamiento biológico
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

ESPARZA DE SALAZAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 91 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 170 22
Tratamenduaren datuak 139 12
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 101 266 131
Irtetea 5 32 10
Errendimendua 95.04 % 87.96 % 92.36 %

ESTELLA/LIZARRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 14014 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 7500 3435
Tratamenduaren datuak 6573 5396
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1122 1909 1025
Irtetea 24 65 11
Errendimendua 97.86 % 96.59 % 98.92 %

ETXALAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Tximista
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 300 35
Tratamenduaren datuak 248 15
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 179 450 189
Irtetea 15 43 13
Errendimendua 91.62 % 90.44 % 93.12 %

ETXARRI-ARANATZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2394 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1144 230
Tratamenduaren datuak 1050 198
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 128 348 188
Irtetea 14 59 16
Errendimendua 89.06 % 83.04 % 91.48 %

EUGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 347 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 340 13
Tratamenduaren datuak 202 9
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 131 276 138
Irtetea 18 44 14
Errendimendua 86.25 % 84.05 % 89.85 %

EULATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 371 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 507 101
Tratamenduaren datuak 96 20
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 329 791 281
Irtetea 8 45 8
Errendimendua 97.56 % 94.31 % 97.15 %

EZCÁROZ [en PRUEBAS]

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

FIGAROL [en CONSTRUCCIÓN]

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

FITERO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2192 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 701 450
Tratamenduaren datuak 382 219
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 282 963 546
Irtetea 21 65 9
Errendimendua 92.55 % 93.25 % 98.35 %

GARDE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 187 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Humedal artificial
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 80 10
Tratamenduaren datuak 155 6
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 138 220 96
Irtetea 2 14 4
Errendimendua 98.55 % 93.63 % 95.83 %

GOIZUETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 891 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urumea
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 900 150
Tratamenduaren datuak 250 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 179 346 191
Irtetea 7 25 5
Errendimendua 96.08 % 92.77 % 97.38 %

GORRITI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Beheko
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedal
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

IRAÑETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 157 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 135 22
Tratamenduaren datuak 103 9
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 103 183 90
Irtetea 11 35 15
Errendimendua 89.32 % 80.87 % 83.33 %

IRURTZUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2244 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1750 750
Tratamenduaren datuak 1181 270
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 222 450 246
Irtetea 2 18 2
Errendimendua 99.09 % 96 % 99.18 %

ISABA/IZABA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 529 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Biodisco y reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 325 64
Tratamenduaren datuak 252 63
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 133 334 191
Irtetea 22 62 25
Errendimendua 83.45 % 81.43 % 86.91 %

ITURMENDI-BAKAIKU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 727 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 475 105
Tratamenduaren datuak 398 42
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 116 318 115
Irtetea 5 14 2
Errendimendua 95.68 % 95.59 % 98.26 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

JAURRIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 215 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 270 34
Tratamenduaren datuak 270 21
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 31 121 63
Irtetea 4 17 3
Errendimendua 87.09 % 85.95 % 95.23 %

LANTZ (en pruebas)

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia:
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

LARRAGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 567 110
Tratamenduaren datuak 449 101
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 229 377 201
Irtetea 15 50 11
Errendimendua 93.44 % 86.73 % 94.52 %

Ampliación de la depuradora realizada con fondos europeos FEDER

LEITZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2935 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2673 425
Tratamenduaren datuak 1472 162
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 209 264 134
Irtetea 28 69 24
Errendimendua 86.60 % 73.86 % 82.08 %

LEKUNBERRI-LARRAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 986 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Larraun
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2124 200
Tratamenduaren datuak 1749 136
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 92 167 77
Irtetea 3 19 3
Errendimendua 96.73 % 88.62 % 96.10 %

LERATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 26 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado/Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica, filtro de arena y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 60 10
Tratamenduaren datuak 44 4
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 101 233 77
Irtetea 8 37 3
Errendimendua 92.07 % 84.12 % 96.10 %

LERÍN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1902 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 685 368
Tratamenduaren datuak 375 142
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 494 851 514
Irtetea 11 26 6
Errendimendua 97.77 % 96.94 % 98.83 %

LESAKA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2665 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Onin
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2534 300
Tratamenduaren datuak 2076 199
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 54 131 69
Irtetea 8 24 8
Errendimendua 85.18 % 81.67 % 88.40 %

LEZAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 270 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 46 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 231 381 160
Irtetea 61 111 6
Errendimendua 73.59 % 70.86 % 96.25 %

LIÉDENA [en proyecto]

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

LODOSA-SARTAGUDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4147 3000
Tratamenduaren datuak 2603 3491
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 943 1114 694
Irtetea 24 66 14
Errendimendua 97.45 % 94.07 % 97.98 %

LOS ARCOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1311 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Odrón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 700 102
Tratamenduaren datuak 489 50
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 145 276 117
Irtetea 9 25 5
Errendimendua 93.79 % 90.94 % 95.72 %

LUMBIER

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1422 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1000 250
Tratamenduaren datuak 941 45
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 104 155 79
Irtetea 15 28 9
Errendimendua 85.57 % 81.93 % 88.60 %

LUZAIDE/VALCARLOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 170 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Luzaide
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 20
Tratamenduaren datuak 151 5
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 295 541 195
Irtetea 2 13 2
Errendimendua 99.32 % 97.59 % 98.97 %

MENDAVIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3773 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2232 893
Tratamenduaren datuak 757 359
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1945 2703 1386
Irtetea 19 45 7
Errendimendua 99.02 % 98.33 % 99.49 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

MENDIGORRÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 937 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 419 162
Tratamenduaren datuak 228 54
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 268 643 356
Irtetea 12 42 11
Errendimendua 95.52 % 93.46 % 96.91 %

MILAGRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2827 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAGÓN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3200 2200
Tratamenduaren datuak 2102 1339
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 265 774 438
Irtetea 21 69 17
Errendimendua 92.07 % 91.08 % 96.11 %

MIRANDA DE ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1031 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 585 164
Tratamenduaren datuak 381 96
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 177 421 204
Irtetea 12 58 16
Errendimendua 93.22 % 86.22 % 92.15 %

MONTEAGUDO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1184 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Queiles
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 680 440
Tratamenduaren datuak 618 360
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 232 847 539
Irtetea 13 47 11
Errendimendua 94.39 % 94.45 % 97.95 %

OCHAGAVíA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 680 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y biodisco
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 600 120
Tratamenduaren datuak 404 51
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 71 216 95
Irtetea 17 41 11
Errendimendua 76.05 % 81.01 % 88.42 %

OITZ-DONAMARIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 535 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezpelurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 950 89
Tratamenduaren datuak 549 46
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 78 176 85
Irtetea 19 42 11
Errendimendua 75.64 % 76.13 % 87.05 %

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1711 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1290 400
Tratamenduaren datuak 753 375
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 525 1083 498
Irtetea 24 104 28
Errendimendua 95.42 % 90.39 % 94.37 %

PUENTE LA REINA/GARES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2463 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 410
Tratamenduaren datuak 1519 264
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 229 489 241
Irtetea 16 55 18
Errendimendua 93.01 % 88.75 % 92.53 %

PUEYO (en pruebas)

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

RADA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 542 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de la Celadilla
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 126 81
Tratamenduaren datuak 215 20
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 93 259 114
Irtetea 7 41 7
Errendimendua 92.47 % 84.16 % 93.85 %

RIEZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 119 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 20
Tratamenduaren datuak 142 7
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 44 90 28
Irtetea 2 26 2
Errendimendua 95.45 % 71.11 % 92.85 %

RONCAL/ERRONKARI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 341 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro de arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 243 40
Tratamenduaren datuak 197 12
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 148 349 177
Irtetea 6 34 12
Errendimendua 95.94 % 90.25 % 93.22 %

SAN MARTIN DE UNX

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 452 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de Cubillas
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 168 136
Tratamenduaren datuak 56 65
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 217 1221 753
Irtetea 14 70 16
Errendimendua 93.54 % 94.26 % 97.87 %

SANGÜESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 330
Tratamenduaren datuak 1192 341
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1306 853 397
Irtetea 44 82 17
Errendimendua 96.63 % 90.38 % 95.71 %

SANTACARA-MÉLIDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1842 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1236 237
Tratamenduaren datuak 474 60
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 163 484 205
Irtetea 13 71 18
Errendimendua 92.02 % 85.33 % 91.21 %

SESMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1447 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 173
Tratamenduaren datuak 174 41
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 399 585 247
Irtetea 3 27 5
Errendimendua 99.24 % 95.38 % 97.97 %

SUNBILLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 670 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 850 130
Tratamenduaren datuak 499 37
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 56 151 74
Irtetea 3 8 2
Errendimendua 94.64 % 94.70 % 97.29 %

TAFALLA-OLITE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 13890 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho biológico móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 5555 2050
Tratamenduaren datuak 4993 1488
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 274 556 277
Irtetea 9 38 10
Errendimendua 96.71 % 93.16 % 96.38 %

TUDELA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 38969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 22150 6879
Tratamenduaren datuak 19997 5219
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 360 778 369
Irtetea 19 72 17
Errendimendua 94.72 % 90.74 % 95.39 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

UHARTE-ARAKIL

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 115
Tratamenduaren datuak 887 55
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 31 77 38
Irtetea 12 28 11
Errendimendua 61.29 % 63.63 % 71.05 %

ULTZAMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ultzama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 490
Tratamenduaren datuak 1842 283
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 167 409 206
Irtetea 16 38 11
Errendimendua 90.41 % 90.70 % 94.66 %

URROBI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urrobi
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 190
Tratamenduaren datuak 1179 85
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 97 187 78
Irtetea 11 38 9
Errendimendua 88.65 % 79.67 % 88.46 %

URROTZ/URROZ DE SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

URROZ/URROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 365 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Lizoain
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 132 30
Tratamenduaren datuak 127 15
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 190 398 257
Irtetea 10 37 8
Errendimendua 94.73 % 90.70 % 96.88 %

UZTÁRROZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 206 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 100
Tratamenduaren datuak 188 92
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 105 207 117
Irtetea 8 28 7
Errendimendua 92.38 % 86.47 % 94.01 %

VALDEGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 767 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 525 120
Tratamenduaren datuak 292 120
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 530 884 344
Irtetea 10 22 5
Errendimendua 98.11 % 97.51 % 98.54 %

VALTIERRA-ARGUEDAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4758 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3500 2450
Tratamenduaren datuak 2963 2522
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 592 1411 734
Irtetea 11 53 5
Errendimendua 98.14 % 96.24 % 99.31 %

VIANA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3563 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1900 650
Tratamenduaren datuak 1269 272
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 325 645 388
Irtetea 9 34 7
Errendimendua 97.23 % 94.72 % 98.19 %

VILLAFRANCA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2691 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 398
Tratamenduaren datuak 620 169
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 244 510 225
Irtetea 12 36 6
Errendimendua 95.08 % 92.94 % 97.33 %

YESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 236 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 17
Tratamenduaren datuak 165 15
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 166 300 151
Irtetea 10 19 3
Errendimendua 93.97 % 93.66 % 98.01 %

ZUBIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 293 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezkurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 200 50
Tratamenduaren datuak 136 16
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 69 231 116
Irtetea 12 28 11
Errendimendua 82.60 % 87.87 % 90.51 %

ZUGARRAMURDI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 235 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Nivelle
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 175 20
Tratamenduaren datuak 127 16
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 194 504 278
Irtetea 27 81 24
Errendimendua 86.08 % 83.92 % 91.36 %