Araztegiak - NILSA

NILSA

Araztegiak

Nafarroan 78.522.998 metro kubiko ur araztu ziren itxita dagoen azken ekitaldian, hau da, 2015ekoan. 2014ko ekitaldiaren aldean, ia milioi eta erdi gutxiago da, orduan 79,9 milioi metro kubiko araztu baitziren. Bere aldetik, iazko kopurua 2013koa baino bost milioi gutxiago ziren, eta, beraz, beheranzko joera eta aurrerabidea baieztatzen da: gero eta emari gutxiago arazten da, gero eta efizienteagoak baikara.   
 
Paradoxikoa bada ere, gutxiago araztea seinale arrakastatsua da, horrek esan nahi baitu euri-ura ez doala instalazioetara, herrietan gero eta sare bereizle gehiago daudelako (ur beltzak alde batetik eta euri-urak bestetik). Energia elektriko gutxiago kontsumitzea dakar horrek (eta hori da gasturik handiena araztegietan), eta, beraz, kostuak murriztea. Alegia, hobetzea. 

HONDAKIN UREN TRATAMENDUAK

Arazte biologikoa, iragazki biologikoetan oinarrituta, NILSAren ohiko tratamendua izan da Nafarroako planta guztietan 1990. urteaz geroztik. Beharrezkoa izan den kasuetan, bestelako tratamendu batzuk ere gehitu ditugu, hala nola lohi aktiboak edo ohantze mugikor aireztatuak, ibaiaren arazte-prozesu naturalari jarraituz eta betiere prozesu kimikorik gabe; izan ere, ibaiaren hondoan dauden harriei esker, errazago sortzen dira bakterioak, zeinak ibaian dauden hondakinez elikatzen baitira, bidenabar hura garbituz.   

Iragazki biologikoa edo bakterio-ohantzea

flores de plástico del lecho bacteriano

Hondakin-ura iragazki batean edo bitan tratatzea da, zeinen barnealdean betegarri plastikoa baitago, edo harrizkoa. Bakterioak betegarri horri atxikiak hazten dira, eta zama kutsagarriaz elikatzen dira, bidenabar ura araztuz. Emaitza onak eskaintzen dituzte, eta egonkortasun handia prozesuan zehar. 

Ohantze biologiko mugikor aireztatua (MBBR, ingelesezko siglengatik)

lecho móvil aireado de la depuradora de Tafalla-Olite

Kasu horretan, betegarri plastikoaren piezak oso txikiak dira eta flotatu egiten dute uretan; beraz, irazkiek hartzen duten lekua aurrezten da. Sistema aurrekoaren antzekoa da, eta gero eta planta gehiagotan erabiltzen dugu, lekua aurrezten baita. rra espacio.
 

Urmaeleratzea

lagunas de maduración de la depuradora de Valtierra-Arguedas

Ura zenbait urmael artifizialetan egoten da bigarren mailako arazte-sisteman tratatu eta gero; ohikoa da sistema hori: irazki biologikoena. Urmaelak, beraz, tratamendu osagarri bat dira, edo hirugarren mailakoa, uraren kalitate ahalik eta handiena ziurtatzen duena, eta, gainera, hura atxikitzeko aukera ere ematen du, beharrezkoa balitz. Gero eta gehiago erabiltzen dugu, eta aurkeztutako azken proiektuetan, azken fase gisa bilduta daude beti. 

Lohi aktiboak

fangos activados en Estella/Lizarra

Airea injektatzen diogu hondakin-urari oxigenoa areagotu eta bakterio gehiago sor daitezen, zeinak karga kutsagarriaz elikatzen baitira. Tafalla-Erriberriko plantan erabilitako tratamendua izan zen, harik eta haren ordez ohantze biologiko mugikor aireztatua jarri zen arte, emaitza hobeak ematen baizituen.      

2014ra arte, bosgarren  tratamendu bat ere hartzen genuen kontuan: biodiskoa. 2015ean, ordea, hura erabiltzen ari zen azken instalaziotik kendu genuen, Otsagabikotik, Doneztebeko instalaziotik ere kendu eta gero. Lanean hogei urte eman eta gero, amortizatutzat jo genituen, eta iragazki biologikoen aldeko apustua egin genuen; izan ere, egonkorragoak eta, frogatu denez eraginkorrak izanik, NILSAn gehien erabiltzen dugun sistema da.   

Udalerri bat aukeratu

Udalerriak

AIBAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 936 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 910 140
Tratamenduaren datuak 284 63
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 209 579 222
Irtetea 7 33 9
Errendimendua 96.65 % 94.30 % 95.94 %

AIZAROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 250 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: LARRAUN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 40
Tratamenduaren datuak 96 23
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 363 589 240
Irtetea 7 28 4
Errendimendua 98.07 % 95.24 % 98.33 %

ALSASUA/ALTSASU-URDIAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7908 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4200 1200
Tratamenduaren datuak 4238 624
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 255 477 225
Irtetea 8 27 7
Errendimendua 96.86 % 94.33 % 96.88 %

AMESCOA BAJA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 498 184
Tratamenduaren datuak 165 41
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 204 535 279
Irtetea 20 73 16
Errendimendua 90.19 % 86.35 % 94.26 %

ARANTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 400 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arrata
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 125 31
Tratamenduaren datuak 95 9
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 98 222 90
Irtetea 8 39 10
Errendimendua 91.83 % 82.43 % 88.88 %

ARAXES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 646 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAXES
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1340 100
Tratamenduaren datuak 599 41
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 161 240 105
Irtetea 5 12 2
Errendimendua 96.89 % 95 % 98.09 %

ARAZURI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 273392 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 129600 46200
Tratamenduaren datuak 88200 37926
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 293 796 430
Irtetea 9 42 15
Errendimendua 96.92 % 94.72 % 96.51 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

ARBIZU-LAKUNTZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1940 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2198 416
Tratamenduaren datuak 1314 181
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 184 391 181
Irtetea 12 34 8
Errendimendua 93.47 % 91.30 % 95.58 %

ARESO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 263 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedales
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 56
Tratamenduaren datuak 139 16
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 66 99 24
Irtetea 2 19 3
Errendimendua 96.96 % 80.80 % 87.5 %

ARRÓNIZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1140 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 400 108
Tratamenduaren datuak 237 83
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 259 573 351
Irtetea 2 23 8
Errendimendua 99.22 % 95.98 % 97.72 %

ARTAJONA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1717 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 775 204
Tratamenduaren datuak 491 100
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 144 364 203
Irtetea 33 34 5
Errendimendua 77.08 % 90.65 % 97.53 %

ARTIEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 114 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 176 23
Tratamenduaren datuak 28 4
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 151 325 133
Irtetea 21 68 21
Errendimendua 86.09 % 79.07 % 84.21 %

AZAGRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3250 2500
Tratamenduaren datuak 2318 786
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 271 661 339
Irtetea 8 33 8
Errendimendua 97.04 % 95.00 % 97.64 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

BAJO ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 15907 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 2975
Tratamenduaren datuak 5311 1211
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 175 420 228
Irtetea 9 46 13
Errendimendua 94.85 % 89.04 % 94.29 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de FEDER

BAJO EBRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9904 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 8500 4291
Tratamenduaren datuak 7566 6439
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 740 1673 851
Irtetea 16 93 25
Errendimendua 97.83 % 94.44 % 97.06 %

BAJO EGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 9922 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10400 3500
Tratamenduaren datuak 4776 3094
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 424 1150 648
Irtetea 14 76 20
Errendimendua 96.69 % 93.39 % 96.91 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión de la Unión Europea

BARASOAIN-GARINOAIN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 870 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 100
Tratamenduaren datuak 265 81
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 242 597 305
Irtetea 13 57 15
Errendimendua 94.62 % 90.45 % 95.08 %

BAZTAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 5630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Baztan
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4250 400
Tratamenduaren datuak 3551 600
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 261 567 276
Irtetea 9 30 8
Errendimendua 96.55 % 94.70 % 97.10 %

BEIRE-PITILLAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: CIDACOS
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 146
Tratamenduaren datuak 440 57
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 210 301 130
Irtetea 9 33 7
Errendimendua 95.71 % 89.03 % 94.61 %

BERA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3581 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 10995 385
Tratamenduaren datuak 4890 450
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 113 338 130
Irtetea 5 14 4
Errendimendua 95.57 % 95.85 % 96.92 %

BIDANKOZE/VIDÁNGOZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 115 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Distribuidor
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 28 18
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

BURGUI/BURGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 240 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 250 46
Tratamenduaren datuak 110 13
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 83 208 120
Irtetea 7 34 8
Errendimendua 91.56 % 83.65 % 93.33 %

CADREITA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2117 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2852 1295
Tratamenduaren datuak 831 525
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 412 1125 632
Irtetea 15 63 15
Errendimendua 96.35 % 94.4 % 97.62 %

CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3396 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2628 378
Tratamenduaren datuak 891 189
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 170 412 212
Irtetea 9 29 7
Errendimendua 94.70 % 92.96 % 96.69 %

CÁSEDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1058 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 373 129
Tratamenduaren datuak 160 53
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 238 641 331
Irtetea 12 70 16
Errendimendua 94.95 % 89.07 % 95.16 %

CASTEJÓN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3360 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1400 400
Tratamenduaren datuak 817 331
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 255 790 405
Irtetea 9 55 10
Errendimendua 96.47 % 93.03 % 97.53 %

CINTRUÉNIGO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 6190 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2086 885
Tratamenduaren datuak 1180 551
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 561 872 467
Irtetea 15 69 16
Errendimendua 97.32 % 92.08 % 96.57 %

CIRAUQUI-MAÑERU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 844 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2592 152
Tratamenduaren datuak 245 97
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 381 815 398
Irtetea 20 52 15
Errendimendua 94.75 % 93.61 % 96.23 %

CORELLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 7298 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2990 1625
Tratamenduaren datuak 1688 999
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 264 1024 592
Irtetea 13 47 13
Errendimendua 95.07 % 95.41 % 97.80 %

CORTES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3361 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Huecha
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1800 336
Tratamenduaren datuak 457 195
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 261 818 427
Irtetea 9 48 9
Errendimendua 96.55 % 94.13 % 97.89 %

CURSOS BAJOS DEL UREDERRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 135 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 138 66
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 625 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 850 130
Tratamenduaren datuak 453 180
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 111 641 399
Irtetea 10 23 6
Errendimendua 90.99 % 96.41 % 98.49 %

CURSOS MEDIOS DEL IRANZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 619 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Iranzu
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 157 88
Tratamenduaren datuak 135 37
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 223 488 276
Irtetea 24 44 11
Errendimendua 89.23 % 90.98 % 96.01 %

CURSOS MEDIOS DEL IRATI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1892 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Irati
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2500 637
Tratamenduaren datuak 1128 267
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 375 599 237
Irtetea 6 21 5
Errendimendua 98.4 % 96.49 % 97.89 %

DICASTILLO-ALLO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1733 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 806 437
Tratamenduaren datuak 428 79
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 150 317 185
Irtetea 17 35 12
Errendimendua 88.66 % 88.95 % 93.51 %

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2116 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 246
Tratamenduaren datuak 1318 162
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 140 263 123
Irtetea 18 46 16
Errendimendua 87.14 % 82.50 % 86.99 %

ERRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 134 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ERRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 195 25
Tratamenduaren datuak 168 16
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 144 269 96
Irtetea 21 61 25
Errendimendua 85.41 % 77.32 % 73.95 %

ESLAVA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de los Pozos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Tratamiento biológico
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

ESPARZA DE SALAZAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 91 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 170 22
Tratamenduaren datuak 55 4
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 50 150 73
Irtetea 7 47 13
Errendimendua 86 % 68.66 % 82.19 %

ESTELLA/LIZARRA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 14014 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 7500 3435
Tratamenduaren datuak 6838 5942
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1068 2038 869
Irtetea 18 76 17
Errendimendua 98.31 % 96.27 % 98.04 %

ETXALAR

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Tximista
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 300 35
Tratamenduaren datuak 236 27
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 101 248 115
Irtetea 11 34 14
Errendimendua 89.10 % 86.29 % 87.82 %

ETXARRI-ARANATZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2394 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1144 230
Tratamenduaren datuak 995 188
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 137 356 179
Irtetea 20 59 17
Errendimendua 85.40 % 83.42 % 90.50 %

ETXAURI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 602 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARGA
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 70
Tratamenduaren datuak 59 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 324 825 424
Irtetea 21 77 18
Errendimendua 93.51 % 90.66 % 95.75 %

EUGI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 347 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 340 13
Tratamenduaren datuak 197 55
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 308 526 281
Irtetea 15 46 14
Errendimendua 95.12 % 91.25 % 95.01 %

EULATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 371 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urederra
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 507 101
Tratamenduaren datuak 77 20
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 223 448 236
Irtetea 8 50 11
Errendimendua 96.41 % 88.83 % 95.33 %

EZCÁROZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 338 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: SALAZAR
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 250 42
Tratamenduaren datuak 170 14
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 88 153 84
Irtetea 4 20 5
Errendimendua 95.45 % 86.92 % 94.04 %

FIGAROL

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 347 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de la Encisa
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 100 50
Tratamenduaren datuak 69 7
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 80 206 101
Irtetea 8 31 5
Errendimendua 90 % 84.95 % 95.04 %

FITERO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2192 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Alhama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 701 450
Tratamenduaren datuak 411 328
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 426 1310 798
Irtetea 23 71 14
Errendimendua 94.60 % 94.58 % 98.24 %

GARDE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 187 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Humedal artificial
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 80 10
Tratamenduaren datuak 63 5
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 52 162 80
Irtetea 3 14 9
Errendimendua 94.23 % 91.35 % 88.75 %

GOIZUETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 891 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urumea
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 900 150
Tratamenduaren datuak 173 44
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 327 606 277
Irtetea 10 30 8
Errendimendua 96.94 % 95.04 % 97.11 %

GORRITI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Beheko
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y humedal
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

IBERO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 190 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAKIL
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 80 12
Tratamenduaren datuak 59 12
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 178 415 197
Irtetea 24 66 28
Errendimendua 86.51 % 84.09 % 85.78 %

IRAÑETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 157 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 135 22
Tratamenduaren datuak 152 7
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 54 130 46
Irtetea 10 28 13
Errendimendua 81.48 % 78.46 % 71.73 %

IRURTZUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2244 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho móvil
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1750 750
Tratamenduaren datuak 1057 178
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 295 509 258
Irtetea 2 22 6
Errendimendua 99.32 % 95.67 % 97.67 %

ISABA/IZABA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 529 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Biodisco y reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 325 64
Tratamenduaren datuak 150 32
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 146 361 211
Irtetea 9 30 14
Errendimendua 93.83 % 91.68 % 93.36 %

ITURMENDI-BAKAIKU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 727 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 475 105
Tratamenduaren datuak 333 44
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 125 215 105
Irtetea 6 20 3
Errendimendua 95.2 % 90.69 % 97.14 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

JAURRIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 215 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 270 34
Tratamenduaren datuak 204 17
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 92 175 83
Irtetea 6 20 4
Errendimendua 93.47 % 88.57 % 95.18 %

LARRAGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 567 110
Tratamenduaren datuak 523 159
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 283 556 304
Irtetea 19 38 10
Errendimendua 93.28 % 93.16 % 96.71 %

Ampliación de la depuradora realizada con fondos europeos FEDER

LEITZA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2935 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Leitzaran
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2673 425
Tratamenduaren datuak 1529 188
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 131 319 160
Irtetea 24 66 21
Errendimendua 81.67 % 79.31 % 86.87 %

LEKUNBERRI-LARRAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 986 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Larraun
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2124 200
Tratamenduaren datuak 1386 148
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 288 336 155
Irtetea 4 25 5
Errendimendua 98.61 % 92.55 % 96.77 %

LERATE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 26 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salado/Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica, filtro de arena y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 60 10
Tratamenduaren datuak 71 12
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 78 213 96
Irtetea 17 37 11
Errendimendua 78.20 % 82.62 % 88.54 %

LERÍN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1902 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 685 368
Tratamenduaren datuak 277 126
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 396 887 456
Irtetea 13 26 13
Errendimendua 96.71 % 97.06 % 97.14 %

LESAKA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2665 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Onin
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2534 300
Tratamenduaren datuak 2094 176
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 99 184 84
Irtetea 6 18 8
Errendimendua 93.93 % 90.21 % 90.47 %

LEZAUN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 270 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Fosa séptica y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 46 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 231 381 160
Irtetea 61 111 6
Errendimendua 73.59 % 70.86 % 96.25 %

LIÉDENA [en PRUEBAS DURANTE EL PRIMER AÑO]

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

LODOSA-SARTAGUDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 4147 3000
Tratamenduaren datuak 2794 1830
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 379 929 655
Irtetea 21 76 26
Errendimendua 94.45 % 91.81 % 96.03 %

LOS ARCOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1311 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Odrón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 700 102
Tratamenduaren datuak 472 88
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 131 347 186
Irtetea 8 28 12
Errendimendua 93.89 % 91.93 % 93.54 %

LUMBIER

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1422 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1000 250
Tratamenduaren datuak 870 104
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 209 363 120
Irtetea 12 30 13
Errendimendua 94.25 % 91.73 % 89.16 %

LUZAIDE/VALCARLOS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 170 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Luzaide
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 120 20
Tratamenduaren datuak 85 8
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 131 256 91
Irtetea 2 14 3
Errendimendua 98.47 % 94.53 % 96.70 %

MENDAVIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3773 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: EBRO
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2232 893
Tratamenduaren datuak 846 773
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1338 1765 914
Irtetea 14 53 15
Errendimendua 98.95 % 96.99 % 98.35 %

Esta actuación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través de F.E.D.E.R.

MENDIGORRÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 937 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 419 162
Tratamenduaren datuak 204 75
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 352 764 368
Irtetea 8 32 9
Errendimendua 97.72 % 95.81 % 97.55 %

MILAGRO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2827 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARAGÓN
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3200 2200
Tratamenduaren datuak 2230 1142
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 222 847 512
Irtetea 17 62 15
Errendimendua 92.34 % 92.68 % 97.07 %

MIRANDA DE ARGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1031 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 585 164
Tratamenduaren datuak 385 104
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 194 504 270
Irtetea 15 59 18
Errendimendua 92.26 % 88.29 % 93.33 %

MONTEAGUDO

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1184 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Queiles
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 680 440
Tratamenduaren datuak 498 408
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 333 1295 820
Irtetea 7 55 17
Errendimendua 97.89 % 95.75 % 97.92 %

OCHAGAVíA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 680 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Salazar
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y biodisco
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 600 120
Tratamenduaren datuak 466 66
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 99 275 142
Irtetea 10 40 13
Errendimendua 89.89 % 85.45 % 90.84 %

OITZ-DONAMARIA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 535 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezpelurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 950 89
Tratamenduaren datuak 322 32
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 76 217 100
Irtetea 17 35 9
Errendimendua 77.63 % 83.87 % 91 %

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1711 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1290 400
Tratamenduaren datuak 795 773
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 779 1519 746
Irtetea 64 156 55
Errendimendua 91.78 % 89.73 % 92.62 %

PUENTE LA REINA/GARES

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2463 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arga
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 410
Tratamenduaren datuak 1239 354
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 254 553 286
Irtetea 12 56 18
Errendimendua 95.27 % 89.87 % 93.70 %

PUEYO (primer año de funcionamiento: en pruebas)

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 317 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: CIDACOS
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

RADA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 542 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de la Celadilla
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 126 81
Tratamenduaren datuak 293 36
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 53 235 124
Irtetea 5 36 8
Errendimendua 90.56 % 84.68 % 93.54 %

RIEZU

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 119 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ubagua
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 20
Tratamenduaren datuak 108 10
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 67 144 50
Irtetea 4 26 5
Errendimendua 94.02 % 81.94 % 90 %

RONCAL/ERRONKARI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 341 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Eska
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro de arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 243 40
Tratamenduaren datuak 133 17
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 109 245 128
Irtetea 6 38 12
Errendimendua 94.49 % 84.48 % 90.62 %

SAN MARTIN DE UNX

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 452 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Barranco de Cubillas
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 168 136
Tratamenduaren datuak 48 33
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 418 1340 691
Irtetea 13 76 18
Errendimendua 96.88 % 94.32 % 97.39 %

SANGÜESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4807 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 330
Tratamenduaren datuak 990 431
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 488 777 435
Irtetea 47 71 20
Errendimendua 90.36 % 90.86 % 95.40 %

SANTACARA-MÉLIDA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1842 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1236 237
Tratamenduaren datuak 406 87
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 149 396 215
Irtetea 13 67 18
Errendimendua 91.27 % 83.08 % 91.62 %

SESMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1447 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 500 173
Tratamenduaren datuak 193 32
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 177 352 164
Irtetea 5 36 9
Errendimendua 97.17 % 89.77 % 94.51 %

SUNBILLA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 670 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Bidasoa
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 850 130
Tratamenduaren datuak 777 34
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 56 126 44
Irtetea 5 11 2
Errendimendua 91.07 % 91.26 % 95.45 %

TAFALLA-OLITE

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 13890 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Cidacos
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho biológico móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 5555 2050
Tratamenduaren datuak 4733 1294
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 285 594 277
Irtetea 13 47 13
Errendimendua 95.43 % 92.08 % 95.30 %

TUDELA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 38969 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 22150 6879
Tratamenduaren datuak 20285 10102
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 362 970 498
Irtetea 18 76 19
Errendimendua 95.02 % 92.16 % 96.18 %

Esta actuación ha sido cofinanciada con Fondos de Cohesión.

UHARTE-ARAKIL

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 792 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Arakil
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 115
Tratamenduaren datuak 1637 69
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 58 124 57
Irtetea 14 30 15
Errendimendua 75.86 % 75.80 % 73.68 %

ULTZAMA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 1500 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ultzama
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 2000 490
Tratamenduaren datuak 1688 349
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 163 397 207
Irtetea 21 47 17
Errendimendua 87.11 % 88.16 % 91.78 %

URROBI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 630 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Urrobi
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y filtro arena
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1300 190
Tratamenduaren datuak 1019 161
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 143 342 158
Irtetea 12 45 13
Errendimendua 91.60 % 86.84 % 91.77 %

URROTZ/URROZ DE SANTESTEBAN

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 0 biztanleak

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 0 0
Tratamenduaren datuak 0 0
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 0 0 0
Irtetea 0 0 0
Errendimendua 0 % 0 % 0 %

URROZ/URROTZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 365 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Regata Lizoain
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 132 30
Tratamenduaren datuak 106 19
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 197 516 181
Irtetea 11 40 8
Errendimendua 94.41 % 92.24 % 95.58 %

UZTÁRROZ

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 206 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Esca
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 350 100
Tratamenduaren datuak 113 10
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 84 189 86
Irtetea 11 33 11
Errendimendua 86.90 % 82.53 % 87.20 %

VALDEGA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 767 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ega
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Reactor biológico de lecho móvil aireado
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 525 120
Tratamenduaren datuak 254 120
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 511 1033 471
Irtetea 11 40 15
Errendimendua 97.84 % 96.12 % 96.81 %

VALTIERRA-ARGUEDAS

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 4758 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 3500 2450
Tratamenduaren datuak 2251 2534
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 1076 2145 1126
Irtetea 8 51 6
Errendimendua 99.25 % 97.62 % 99.46 %

VIANA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 3563 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ebro
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano y lagunaje natural
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1900 650
Tratamenduaren datuak 1250 402
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 242 533 322
Irtetea 15 42 13
Errendimendua 93.80 % 92.12 % 95.96 %

VILLAFRANCA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 2691 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 1500 398
Tratamenduaren datuak 713 194
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 289 579 272
Irtetea 9 44 9
Errendimendua 96.88 % 92.40 % 96.69 %

YESA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 236 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Aragón
Isurialdea: Mediterránea

Erabilitako teknologia: Lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 225 17
Tratamenduaren datuak 115 28
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 252 540 242
Irtetea 7 22 5
Errendimendua 97.22 % 95.92 % 97.93 %

ZUBIETA

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 293 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Ezkurra
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 200 50
Tratamenduaren datuak 122 25
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 192 418 206
Irtetea 8 37 9
Errendimendua 95.83 % 91.14 % 95.63 %

ZUBIRI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 410 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: ARGA
Isurialdea: MEDITERRÁNEA

Erabilitako teknologia: lecho bacteriano
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 95 110
Tratamenduaren datuak 48 58
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 509 689 1204
Irtetea 20 92 24
Errendimendua 96.07 % 86.64 % 98.00 %

ZUGARRAMURDI

Biztanleak

Erroldako biztanleria: 235 biztanleak

Uberka hartzailea

Ibaia: Río Nivelle
Isurialdea: Cantábrica

Erabilitako teknologia: Fangos activados
Emaria m3/eguneko Karga Kg. OEB5/eguneko
Diseinua 175 20
Tratamenduaren datuak 149 44
Hondakin uraren ezaugarriak (mg/l)
MS OEB5 OEK
Sartzea 249 525 296
Irtetea 22 60 25
Errendimendua 91.16 % 88.57 % 91.55 %