Gizarte erantzukizuna - NILSA

NILSA

Gizarte erantzukizuna

NILSAk Erantzukizun Sozial Korporatiboaren arloan egiten dituen jarduketak urte berriko zorion-txartelen bidez hedatzen dira batez ere. Jarduketek herritarren kontzientziazioa bultzatu, genero-berdintasuna sustatu eta gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak integratu nahi dituzte. Helburua da amaitzen ari den urtea berez eduki teknikoak baino gehiago eduki sozialak dituzten jarduketak azpimarratzea, halako moldez non hastear dagoen urtean ere kontuan hartuko baitugu erakunde publiko gisa gizarteari egin behar diogun ekarpena.
 
2008tik egin ditugun jarduketen historia hemen kontsultatu daiteke. 

Kode eta kanal etikoak

Nafarroako Gobernuko sozietate publikoen etika- eta jokabide-kodea Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren Administrazio Kontseiluak, 2018ko uztailaren 3an, eta CPENen sartutako sozietate publikoen administrazio-kontseiluek onetsi zuten; Nilsa sozietate publiko horietako bat da, zehazki. Guztientzat berdina da, eta balio, printzipio eta jokabide etikoen adierazpen formala da. Arau-maila du gure erakundeen barruan, eta, beraz, portaera etiko eta arduratsua bermatzeko, gure eginkizun guzti-guztietan aplikatu beharreko esparru orokor eta gidari bihurtu da.
 

Kodea Nafarroako Gobernuko sozietate publikoetako kide guztiei aplikatu behar zaie, haien kokapen hierarkikoa edozein dela ere. Beraz, langile guztiei aplikatuko zaie, izan kontratu finkokoak, izan aldi baterakoak, izan zuzendaritzakoak, izan administrazio- kontseiluetakoak.
 
Kode etikora sartzeko

Genero-berdintasuna

Gizarte erantzukizuna