Aurkezpena - NILSA

NILSA

nilsa da...

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) Nafarroako Gobernuaren enpresa publiko bat da, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren barnean dagoena; hondakin-urak araztea, hiri-hondakinak kudeatzea eta horniduran laguntzea dira haren xedeak. 

NILSA 1989an sortu zen, Nafarroako Ibaien Saneamendurako Planaren tresna kudeatzaile gisa, 1988an onetsi baitzen plan hori. 

2007tik, NILSA Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren parte da, haren kudeatzaile gisa. Entitate horrek Nafarroako mankomunitate guztiak biltzen ditu, Iruñerrikoa izan ezik, baita Baztango Udala ere. Honako helburu hau du: lortzea Nafarroako hondakinak modu optimoan kudeatuak eta tratatuak izan daitezela indarrean dauden araudi guztiekin bat, interes berezia jarrita Europar Batasunean sortzen diren haietan. 

Nilsaren Politika integratua

NILSA sozietatearen helburua berme osoko zerbitzua ematea da, kalitate-maila altuarekin eta Nafarroako Foru Komunitateko ingurumena eta ur-baliabideak babesteko helburu orokorren esparruan. Horretarako, enpresa efizientea, berritzailea, fidagarria eta errespetutsua izan behar du. Horrela, berme osoko zerbitzua emango du, balio erantsi handikoa, kalitate handikoa eta osagai teknologiko eta berritzaile nabarmenekoa.
 
Era berean, arlo horretan dituen betebeharren eta gizarte-sentsibilitatearen jakitun, NILSAk konpromiso handia du ingurumenaren babesarekiko eta bere langileen segurtasunarekiko eta osasunarekiko.  
 
Hori lortzeko, zuzendaritzak UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015,  UNE 93200:2008, ISO 45001:2018 eta UNE 166002:2014 arauen eskakizunetan oinarritutako Kudeaketa Sistema aukeratu du. Antolaketaren bikaintasun-maila ahalik eta handiena lortzea du xede sistemak.
 
Eredu honen egiturak ezinbestekotzat jotzen du LANGILE GUZTIAK inplikatzea eta honako jarduera-lerro hauen garapenean laguntzea:    
 
1. Bezeroen gogobetetasuna eta eremu guztietan aplikatu beharreko kontratuetako baldintzak eta legezko eta erregelamenduzko arauak betetzen direla bermatzea.
 
2. Zerbitzu espezializatuen prestazioan etengabeko hobekuntzaren bila lan egitea, aldian-aldian berrikusten diren helburuak ezarriz, Kalitatearen, Ingurumenaren, Lan Arriskuen Prebentzioaren eta Ikerkuntzaren esparruan, erakundearen eta testuinguruaren ezagutza zorrotzean, alderdi interesatuen iritzian eta euren jarduerari lotutako arriskuetan oinarritutako helburuak, zehazki.
 
3. Kutsadura, baliabide naturalen gehiegizko kontsumoa , ingurumen-arriskuak, lan-arriskuak, lesioak eta langileen osasunaren narriadura prebenitzea, lan-baldintza seguruak eta osasungarriak eskainiz, arriskuak saihesten eta laneko segurtasun eta osasunean kalteak eragiteko aukerak murrizten baitira.
 
4. Enplegatuei euren jarduerak eraginkortasunez garatzeko behar duten prestakuntza- eta motibazio-maila bermatzea eta erabakiak hartzen parte hartzen laguntzea, bereziki euren segurtasunari eragiten diotenean, baina baita erakundearen garapen estrategikoari eragiten diotenean ere.  Usu egiten die NILSAk kontsultak langileei, batez ere laneko segurtasun eta osasunaren esparruan.
 
5. Baliabideen erabilgarritasuna eta eskatzen den kalitate-maila mantendu eta hobetzen dela ziurtatzeko ezinbesteko prozesuen plangintza zuzena bermatzea.
 
6. Gure zereginak eta funtzioak modu egituratu eta koordinatuan garatzea, behar diren komunikazio-sistema guztiak eta prozesuen sistematika guztia ezarriz.
 
7. Etengabe hobetzea erakundearen esparru guztietan, kudeaketa-sistema barne, barneko eraginkortasunik ezak detektatuz, bezeroen iradokizunak eta erreklamazioak aztertuz eta, batik bat, aldatzeko eta hobetzeko proposamenak eginez.  Horretarako, helburuak eta xedeak ezarri eta aldian-aldian berrikusten dira.
 
8. Sektorean izaten diren teknologia-, lege-, gizarte- eta ekonomia-arloko aldaketa guztiak laster eta arin aurreikusi eta gain hartzea.
 
9. Gure bezeroei erantzuteko ahalmen efizientea duen zerbitzua proposatzea.
 
10. Gure erakundea bere langile guztien gaitasunagatik, profesionaltasunagatik eta kohesioagatik bereiztea.
 
Zuzendaritzak, bestalde, hitzeman du sistema garatzeko behar diren baliabide eta bitarteko egokiak ezartzeko, langile guztien artean banatzeko eta betearazteko.  

Antolamendu-egitura eta eginkizunak

Gerentzia Zuzendaritza (Fernando Mendoza Rodríguez): sozietatea zuzentzen du eta haren ordezkari aritzen da erakundeetan; halaber, Administrazio Kontseiluak onetsitako akordioak gauzatzen ditu.    

Komunikazio eta Erakunde Harremanetako Departamentua (Rebeca Echeverría Viguri): barne eta kanpoko komunikazioari buruzko alderdiak zuzentzen eta koordinatzen ditu, baita sozietatearen erakunde-harremanak ere.    

Administrazio eta Finantza Departamentua (Mikel Satrústegui Marturet): sozietatearen alderdi administratiboak eta ekonomiko-finantzarioak zuzentzen eta koordinatzen ditu.

Eragiketa eta Mantentze-laneko Departamentuak (Roberto Ferrández Lasaosa): Nafarroako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailea 2019-2030 instalazioen funtzionamendua zuzentzen eta koordinatzen du.    

Hondakinen Departamentua: hondakinen arloko planifikazioa eta gainerako alderdiak zuzentzen eta koordinatzen ditu.    

Proiektu, Obra eta Uraren Planifikazio Saila Departamentua (Gregorio Berrozpe Ullate): proiektuak idazten ditu, eta arazte-instalazio berriak ezartzeko beharrezkoak diren obrak zuzentzen ditu.

Planifikazio eta Kudeaketa-sistemen Departamentua (Andrés Sola Ollo): planifikazio estrategikoa eta kalitateko kudeaketa-sistemak zuzentzen eta koordinatzen ditu, baita lan-arriskuen prebentzioa ere. 

Giza taldea

Diziplina desberdinetako berrogei profesionalek osatzen dute NILSA: ingeniaritza, biologia, finantzak, zuzenbidea eta kazetaritza, besteak beste.     
 
Langile gehienak 40 eta 55 urte bitartekoak dira, eta bost kudeaketa-alorretan sailkatuta daude guztiak.