Zerbitzuen karta - NILSA

NILSA

ZERBITZUEN KARTA

NILSAren Administrazio Kontseiluak zerbitzu-gutun bat onetsi zuen 2009ko martxoan, saneamendu-kanona behar bezala kudeatze aldera. Zerga horren bilketan gardentasuna eta puntualtasuna dira konpromiso nagusia; zergadun guztiek ordaintzen dute uraren ordainagiriaren bidez, eta araztegiak eraikitzera eta haien mantentze-lanera bideratzen da oso-osorik. 21/2005 Foru Legeak Administrazioan zerbitzu-gutunak sortu zituen herritarrei eskainitako zerbitzuaren kalitatearen auto-ebaluazioa egiteko eta kexak eta iradokizunak tramitatzeko bideak haien esku jartzeko.

INFORMAZIOA ETA HARREMANA

IRUÑA
Baranaingo etorbidea, 22 behea
31008 - Iruña 
Telefonoa:  848 430 800
Faxa: 848 430 832
Webgunea: www.nilsa.com
Posta elektronikoa: nilsa@nilsa.com