Zerbitzuen karta - NILSA

NILSA

ZERBITZUEN KARTA

NILSAren Administrazio Kontseiluak zerbitzuen karta bat onetsi zuen 2009ko martxoan, saneamendu-kanona behar bezala kudeatze aldera. Zerga horren bilketan gardentasuna eta puntualtasuna dira konpromiso nagusia; zergadun guztiek ordaintzen dute uraren ordainagiriaren bidez, eta araztegiak eraikitzera eta haien mantentze-lanera bideratzen da oso-osorik. 21/2005 Foru Legeak sortu zituen administrazioan zerbitzuen kartak, auto-ebaluazioa egiteko herritarrei eskainitako zerbitzuaren kalitateaz eta haien esku jartzeko kexak eta iradokizunak tramitatzeko bideak.   
 
Bere kartan, NILSAk zazpitik gorako puntuazioa (gehienekoa hamar izanik) lortzeko konpromisoa hartzen du, ingurumeneko heziketari buruzko kanpainako erabiltzaileen gogobetetze-mailan; halaber, 21 egun baino gutxiagoko epean erantzuteko konpromisoa era hartzen du, hiri-emariarekin bateragarriak diren industria-isurketen tratamenduaren gaian. Gainera, instalazioen mantentze-lanari dagokionez, haiek lanean ariko dira urteko ordu guztien %95etik %98ra bitarte, haien edukieraren arabera. Bestalde, udalekin eta mankomunitateekin egiten den lankidetzaren arloan, NILSAk zazpiko puntuazio batean (gehienekoa hamar izanik) kokatzen ditu hiru esparru hauek: bere kudeaketaren epeak betetzea, eragozpenak minimizatzea eta emandako informazioa. 

2017-2018 Zerbitzuen karta

IDENTIFIKAZIOA
NILSA Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuari atxikia dagoen sozietate publikoa da. Koordinazio baliabide bat da Foru Administrazioa eta Toki Entitateen artean bere giza helburuan aipatzen diren asmoak lortu ahal izateko. 
 
EGINKIZUNA, ESKUMENAK ETA BALOREAK

NILSA-ren eginkizuna toki izaerako azpiegitura publikoak ezartzea eta kudeatzea da, honako hauek esaterako: hondakin uren saneamendua, hiri hondakin solidoen tratamendua, eta edateko uren hornikuntza. Gure helburua zerbitzu hauek emateko orduan Foru Komunitatea eraginkortasun eredua izatea da, ingurumenarekiko begirunean eta baliabideen optimizazioan oinarrituta, Toki Entitateen eta Nafarroako Gobernuaren arteko koordinakuntza zuzenarekin. NILSA-ren
Zerbitzu kartaren helburua eskeintzen dituen zerbitzuen berri ematea da, eta toki entitateen, industrien eta herritarren aurrean bere gain hartzen dituen konpromisoak zabaltzea.

ZERBITZU KARTAREN KUDEAKETA 
NILSA-ren Zerbitzu Karta, empresaren kudeaketa sistemaren barruan osatua dago, eta bertan aipatzen diren erantzukizunen konplimendua zuzendaritza taldeak hiruhilabetero gainbegiratzen ditu beren adierazleen zehar. Bi urtetik behin, Zerbitzu Kartaren ikuskaritza egiten da erantzukizunen eta erdietsi behar diren helburuen aktualizazioa egiten delarik.

KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
NILSA-ren kudeaketa sistemaren barruan, Kexa eta Iradokizunen eta eskerren prozesu bat dago, bertan komunikazio kanalen bidez jasotako eskaerak tratatzen direlarik. Toki Entitateera eta enpresetara bidaltzen diren inkestetan agertzen den hutsune zurian, hauek, kexak eta iradokizunak jakinarazi ditzakete. Zuzendaritza taldeak ekarpen guztien tratamendua egiten du.

ARDURADUN UNITATEA 
NILSA-ko Zuzendaritza Taldea.
 
ARAUDIA
• 10/1988 Foru Legea, abenduaren 29-koa, Nafarroako hondakin uren saneamendua arautzen duena.
• 82/1990 Foru Dekretua, apirilaren 5-ekoa; horren bidez onartzen da Nafarroako hondakin uren saneamendua arautzen duen 10/1988 Foru Legea garatzeko erregelamendua, abenduaren 29-koa.  
• 35/2002 Foru Legea, azaroaren 20-koa, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzkoa.  
• 4/2005 Foru Legea, martxoaren 22-koa, ingurumen babeserako esku-hartzea arautzen duena.  
• 13/2007 Foru Legea, apirilaren 4-koa, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzkoa.  
• 11/2007 Foru legea, ekainaren 22-koa, herritarrek zerbitzu Publikoetara duten sarbide elektronikoa arautzen duena,seigarren xedapen gehigarria.  
• 19/2011 Foru Legea, abenduaren 28-koa, Nafarroako Aurrekontuena, 7-garren xedapen gehigarria.  
• 34/2013 Foru Legea, azaroaren 26-koa, Nafarroako hondakin uren saneamendua arautzen duen 10/1988 Foru Legea aldatzen duena.  
• Usainak eragindako ingurumen kutsaduraren kontrola, UNE-EN 13725:2004 Europako araua.  

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK 
• Informazio fidagarria eta azkarra jasotzeko eskubidea, gure gizarte helburuan sartutako zerbitzuei dagokionez.
• Zuregan eragina duten izapideak ezarritako kalitate estandarren barnean egiteko eskubidea.
• Instalazioen sustapenaren eta mantentze lañaren ondorioz eragindako kalteak ahalik eta txikienak izateko eskubidea.
• Komunikazio bide ezberdinak izateko eskubidea, baita horietako edozein erabiltzekoa ere.
• Profesionaltasunez hartua izateko eskubidea.    

LAGUNTZA ETA PARTAIDETZA 
Edozeinek Zerbitzu Kartaren hobekuntzan partehartu dezake bere partaidetzarekin, aipatutako komunikazio bideen zehar iradokizunak ekarriz (Informazioa eta harremanak ikusi). Adierazleen helburua betetzen ez denean, zergatien azterketa bat egiten da, implikatutako pertsonen partaidetzarekin, eta helburuak lortzeko behar diren baliabideak ezarriz.
 

ZERBITUAK ETA KONPROMISOAK

INSTALAZIOEN SUSTAPENA ETA MANTENTZE LANA

LANKIDETZA:
• Proiektuak idaztea
• Lanak sustatzea eta egitea
• Instalakuntzen operazio eta mantentze zerbitzua ematea   

KUDEAKETA ZUZENA:
• Laguntza teknikoa eta proiektuak gainbegiratzea
• Laguntza teknikoa eta gainbegiratzea lanak egin bitartean
• Laguntza teknikoa eta operazioa zein mantentze lanen gainbegiratzea

KONPROMISOAK
• Obraren planifikazioa egin bitartean jasotako informazioa egokia ematea. Informazioaren balorazioa >= 8,50 izango da  
• Obra egin bitartean eragozpenak ahalik eta txikienak izatea.    Honen balorazioa >= 8,50 izango da
• Obrak dagokion epe barruan bukatzea. Toki Entitatearen balorazioa epe betetzeari dagokionez >= 8,50 izango da
• Arazketa sistemaren funtzionamenduari dagozkion eragozpenak ahalik eta txikienak izatea eta arazoen ebazpenetan erantzun eraginkorra ematea. Alderdi hauen balorazioa >= 8,50 izango da
• 100% Arazketa instalakuntzen erabilgarri egotea, gutxienez, orduen %98 izango da
• Obren izapideen %95-i 21 egun baino gutxiagoan erantzutekoa, eta %100ari 40 egunetan
• Toki entitateak kudeaketa zuzeneko obretan egindako gainbegiraketa eta euskarri tekniko egokia izatea. Emandako zerbitzuaren balorazioa >= 8,50 izango da.    
 
NOLA NEURTZEN DUGU
• Gogobetetze maila (inkestak toki erakundeei)
• Eragozpen maila (inkestak toki erakundeei)
• Toki entitatearen balorazioa epeak betetzeari dagokionez (inkestak toki erakundeei)
• Eragozpen maila (inkestak toki erakundeei)
• Instalazioen erabilgarritasuna > orduen %98 (barne kontroleko sistemak)
• Erantzunen % epean (barne kontroleko sistemak)
• Gogobetetze maila (inkestak toki erakundeei)

SANEAMENDU KANONAREN BILKETA

ZERBITUAK 
Saneamendu Kanonaren bilketa ura banatzen duten entitateen bidez edo zuzenean entitate pribatuetan.
 
KONPROMISOAK
• Bildutako saneamendu kanonaren %100 ezarritako epeetan jasotzea
• Fakturazioan izandako gorabeherak urtekoaren %2 baino gutxiago izatea
• Lehen seihilekoan saneamendu kanonaren helburua argitaratzekoa
 
 NOLA NEURTZEN DUGU
• Bildutako saneamendu kanonaren % (barne kontroleko sistemak)
• Eragina duten fakturen % (barne kontroleko sistemak)
• Argitaratze data   

INDUSTRIA HONDAKIN BATERAGARRIAK

ZERBITUAK 
Industria hondakin bateragarrien isurketa tratatzea
 
KONPROMISOAK 
• Erantzunen % epean (barne kontroleko sistemak)
• Gogobetetze maila (inkestak industriei)
 

INGURUMEN HEZIKETA

ZERBITUAK
Ingurumen heziketaren zerbitzua ematea hondakin urak arazteari buruz
 
KONPROMISOAK
Ingurumen heziketa programaren garapena erabiltzaileentzat egokia izatea. Heziketa prestakuntzaren balorazioa >= 9,00 izango da
 
NOLA NEURTZEN DUGU 
Gogobetetze maila (inkestak bertaratutakoei)

INFORMAZIO OROKORRA

ZERBITUAK
Arreta eskaintzea gure gizarte helburuan sartutako zerbitzuei buruzko kontsultei    

KONPROMISOAK
• Biltzeko eskarien %100-i 7 egun baino gutxiagotan erantzutekoa
• Bitartekoei emandako arreta pertsonala egokia izatekoa. Arreta pertsonalaren balorazioa >= 8,50 izango da

NOLA NEURTZEN DUGU
• Erantzunen % epean (barne kontroleko sistemak)
• Gogobetetze maila (inkestak zerbitzuen hartzaileei)
 

INFORMAZIOA ETA HARREMANA

IRUÑA
Baranaingo etorbidea, 22 behea
31008 - Iruña 
Telefonoa:  848 430 800
Faxa: 848 430 832
Webgunea: www.nilsa.com
Posta elektronikoa: nilsa@nilsa.com

 
ARRETA ORDUTEGIA 
Ekainetik Irailera: Astelehenetik Ostiralera, de 8:00-etatik 15:00-etara.  

Urritik Maiatzara: Astelehenetik Ostegunera, de 8:00-etatik 17:00-etara eta Ostiraletan 8:00-etatik 15:00-etara. 
 
 

Idatz iezaguzu

Código anti Spam

NILSAk konpromiso bat hartua du erabiltzaile guztiekin: zazpi eguneko epean erantzutea edozein kanal bidez enpresara iritsitako komunikazioei. 2017ko urtarrilean gure telefono eta fax zenbakiak aldatu ditugu; dena dela, zenbait hilabetetan zenbaki zaharra ere erabilgarri egonen da. 

OHIKO POSTAZ 
BARAÑAINGO ETORBIDEA, 22 31008 IRUÑA 

TELEFONO BIDEZ 848 430 800

FAX BIDEZ 848 430 832 

E-MAIL BIDEZ nilsa@nilsa.com