Administrazio Kontseilua - NILSA

NILSA

Administrazio Kontseilua

NILSA sozietate publiko bat da, eta, 2011tik, Nafarroako Gobernuarenak dira akzioen %100, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren bitartez.    

2014ko irailaz geroztik, zortzi kidek osatzen dute NILSAko Administrazio Kontseilua (lehen hamabi ziren), zeinak modu parekidean ordezkatzen baitituzte toki entitateak eta Nafarroako Gobernua.     

Jarraian kontsultatu daiteke Administrazio Kontseiluko kideen ordainsaria. Goi kargudunek, hau da, gaur egun postu guztietatik lauk (erdiek) ez dute ordainsaririk jasotzen. Administrazio Kontseiluak ohiko bi bilkura egiten ditu urtean (normalean, martxoan eta abenduan).   

GOBERNATZEN GAITUZTE

Izendapena: 2019.11.26 

NAFARROAKO GOBERNUA   
Lehendakaria: Bernardo Ciriza Pérez 
Kontseilukide delegatua: Jesús María Rodríguez Gómez  
Kidea: Cristina Toledano Montoya    
Kidea: Pablo Muñoz Trigo

TOKI ENTITATEAK
Lehendakariordea: Juan Carlos Castillo Ezpeleta  
Kidea: Berta Enrique Cornago  
Kidea: Mario Fabo Calero 
Kidea: Ander Oroz Casimiro