Legeria - NILSA

NILSA

Legeria

NILSAk, enpresa publikoa den aldetik, Europa, nazio eta erkidegoko esparruan indarrean dagoen legeria hartzen du oinarri. Gainera, I+G+Bren aldeko apustua eginda, hondakin-urak arazteko eta lohiak tratatzeko lanetan aurreratuagoak diren herrialdeetako araudiei begira egoten da. Horrela, esparru horretako legeria garrantzitsuena eta haren aplikazioa ezagututa, Nafarroan ahal den neurrian aplikatzea bilatzen da, erabilgarria izan daitekeen esparruetan.       
 
NILSA, legeak betetzeaz gainera, erne egoten da haien espirituari begira, eta, hortaz, arreta handiz egiten die jarraipena zenbait erakundek ezarritako gidalerroei, hala nola European Environment Agency (EEA) edota Environmental Protection Agency (EPA) erakundeek ezarritakoei.    
 
Oharra: Argitaratu zen jatorrizko hizkuntzan eskaintzen da legeria. 

Urak

Foru araudia

Nazioko araudia

Europako araudia